Nalaten aan vluchtelingen

Vluchten is van alle tijden. Oorlog, honger, vervolging, terreur. Soms zien mensen geen andere uitweg dan alles wat hun dierbaar is achterlaten op zoek naar veiligheid. Niemand vlucht vrijwillig.

Door VluchtelingenWerk op te nemen in uw testament kunt u ervoor zorgen dat wij ook in de toekomst kunnen blijven werken aan een samenleving waarin vluchtelingen welkom zijn en veilig kunnen bouwen aan hun toekomst.

Oriëntatiegids van VluchtelingenWerk NederlandBestellen Oriëntatiegids

Voor nalaten geldt: goed geregeld is een zorg minder. Onze gratis Oriëntatiegids wil u daar graag bij helpen. Naast praktische informatie bevat de gids inspirerende interviews met vluchtelingen, vrijwilligers en donateurs. Hopelijk helpt de gids u om uw nalatenschap de vorm te geven die u wenst.

Hoe laat u na?

Er zijn diverse manieren om na te laten aan VluchtelingenWerk Nederland. U kunt kiezen voor een erfstelling of legaat.

Erfstelling: Bij een erfstelling benoemt u VluchtelingenWerk tot (mede-)erfgenaam. U laat dan uw gehele nalatenschap (of een deel daarvan) na aan VluchtelingenWerk.

Legaat: Bij een legaat krijgt VluchtelingenWerk een door u bepaald bedrag of goederen, zoals een huis of een effectenportefeuille.

In alle gevallen is het nodig dat u naar de notaris gaat om uw wensen in een testament vast te leggen.

Hebt u nog vragen?

Alle informatie over nalaten vindt u in onze gratis ‘Oriëntatiegids nalaten’. U kunt ook bellen met Onno Yska, relatiemanager. Hij is bereikbaar op werkdagen op (020) 346 72 15 of stuur hem een e-mail.

Voor vragen over nalaten kunt u natuurlijk ook terecht bij een notaris. Een oriënterend gesprek over de mogelijkheden is bij de meest notariskantoren gratis (eerste half uur). U kunt ook bellen met de notaristelefoon: (0900) 346 93 93 (80 cent per minuut).

Informatie voor notarissen

  • Statutaire naam: Vereniging VluchtelingenWerk Nederland
  • Kamer van Koophandel-nr.: 40532333
  • Zetel van vestiging: Amsterdam
  • Rekeningnr.: NL60 INGB 0000 1234 88

Zelf online testament opstellen

Makkelijk en voordelig zelf uw testament opstellen? VluchtelingenWerk werkt samen met Nunotariaat.nl. Dit initiatief maakt het mogelijk om zelf eenvoudig, snel en voordelig een testament op te stellen. Daarin kunt u, als u dat wilt, een legaat of een erfstelling voor VluchtelingenWerk regelen. Daarna maakt u een afspraak bij de notaris om uw testament te ondertekenen en is het geregeld.

Goede doelen werken samen

Toegift.nl is een initiatief van bijna negentig goede doelen, waaronder VluchtelingenWerk Nederland. Via toegift.nl bieden de aangesloten organisaties informatie over de mogelijkheden die er zijn om een goed doel op te nemen in uw testament. Zo kunt u uw idealen laten voortleven. Op Toegift.nl vindt u meer informatie over nalaten en een aantal mooie filmpjes van mensen die hebben besloten om (een deel van) hun nalatenschap te schenken aan een goed doel.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: