Vacatures VluchtelingenWerk

Wij komen op voor de rechten van vluchtelingen en helpen hen een nieuw bestaan op te bouwen in Nederland. Ongeveer 14.500 vrijwilligers en enkele honderden betaalde medewerkers zetten zich hier vol overgave voor in. Regelmatig zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers. Hieronder zie je welke vacatures we hebben.

 • Vrijwilliger, Noordoostpolder

  Wil jij vluchtelingen helpen om zich te herenigen met hun gezinsleden? Veel gezinsherenigingen komen tot stand dankzij de inspanningen van onze juridische medewerkers. Tussen de aanvraag en de daadwerkelijke hereniging zullen er allerlei (juridische) obstakels genomen moeten worden waarbij onze steun hard nodig is. Hierbij valt te denken aan het aanleveren van de juiste documenten, verklaringen van achterblijvende ouders en de begeleiding bij een positief/negatief besluit van de IND.

 • Vrijwilliger,

  VluchtelingenWerk komt op voor de rechten van asielzoekers en vluchtelingen. Wij begeleiden asielzoekers in de juridische procedure en we ondersteunen vluchtelingen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. VluchtelingenWerk voert taken uit in het kader van rechtsbescherming, maatschappelijke begeleiding, informatie en advies, inburgering, taalondersteuning, participatie en arbeidstoeleiding.

 • Vrijwilliger, Zuid-Nederland

  VluchtelingenWerk Zuid-Nederland is op zoek naar een vrijwillige Medewerker Facility Management! Facility management is het integraal managen (plannen en bewaken) en realiseren van huisvesting, de services en de middelen die bij moeten dragen aan een effectieve, efficiënte, flexibele en creatieve verwezenlijking van de doelen van een organisatie in een veranderde omgeving.

 • Vrijwilliger, Edam-Volendam, Waterland, Purmerend

  Een arbeidscoach biedt maatwerk aan vluchtelingen om stappen te zetten in de Nederlandse samenleving op gebied van werk.

 • Vrijwilliger, Waadhoeke

  Als jongerenwerker binnen het project Time4You ga je, onder begeleiding van een teamleider (beroepskracht) Time4You themabijeenkomsten opzetten en uitvoeren voor jongeren en voer je daarnaast gesprekken met hen in het kader van hun asielprocedure. Binnen het project Time4You bied je thematische groepsactiviteiten aan voor jongeren en bied je een veilige plek waar zij terecht kunnen met zorgen en vragen over uiteenlopende onderwerpen en specifiek over de asielprocedure. Het doel is om jongeren op een laagdrempelige wijze te informeren en het zelfvertrouwen van jongeren te vergroten. Vanuit het contact met de jongeren ga je informeren, signaleren en waar nodig doorverwijzen. Als vrijwilliger bereidt je de Time4You themabijeenkomst voor, voer je gesprekken met de jongeren in het kader van de asielprocedure en neem je deel aan teamoverleggen.
  Wij zijn op dit moment op zoek naar een collega voor de nieuw op te zetten Time4You groep in Sint Annaparochie.

 • Vrijwilliger, Amsterdam

  Op dit kleine, gezellige kantoor van VluchtelingenWerk is het een komen en gaan van cliënten en collega's. Op sommige momenten staat ook de telefoon roodgloeiend. Kom je het team versterken in de vrijwilligersfunctie van receptionist?

 • Vrijwilliger, Groningen

  Als arbeidscoach ondersteun je enerzijds individueel een vluchteling die zijn/haar eerste stappen wil zetten richting/op de arbeidsmarkt.

 • Vrijwilliger, Amsterdam, Zaanstad

  Op AC Schiphol, gehuisvest in het gesloten Justitieel Complex Schiphol, verblijven asielzoekers die, of aan de grens of in vreemdelingenbewaring, een vrijheidsontnemende maatregel hebben opgelegd gekregen en doorlopen daar de grens- c.q. asielprocedure. VluchtelingenWerk biedt 7 dagen in de week sociaal-juridische ondersteuning aan deze groep asielzoekers met een team van vrijwilligers. In het AC beoordeelt de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) de asielverzoeken aan de hand van onder andere het afnemen van gehoren.

 • Vrijwilliger, Leeuwarden

  Voor het juridisch steunpunt van VluchtelingenWerk in Leeuwarden zoeken wij een sociaal juridisch medewerker om bij te dragen aan de rechtspositie van vluchtelingen in Nederland. Hoofdtaken zijn het informeren en ondersteunen van vluchtelingen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers in juridische procedures gericht op verblijf. Daarnaast is er een rol voor coaching en toekomstbegeleiding van uitgeprocedeerden asielzoekers. Juridische-, gespreks- en coachingsvaardigheden zijn gewenst. Hiervoor bestaat tevens uitgebreide ondersteuning via cursussen en trainingen.

 • Vrijwilliger, IJsselstein

  Ben jij geïnteresseerd in mensen en andere culturen? Beschik je daarnaast over goede sociale vaardigheden en ben je geduldig en flexibel? Meld je dan aan als taalcoach bij VluchtelingenWerk in IJsselstein! Als taalcoach oefen je met een inburgeringsplichtige vluchteling de Nederlandse taal in de praktijk. Je ontmoet elkaar ongeveer 1 á 2 uur per week (zelf in te delen). Dit kan bij jouw taalmaatje thuis, bij jou of op een neutrale plek, in bijvoorbeeld de bibliotheek. De inburgeraars komen uit IJsselstein en gaan in Nieuwegein naar school.

 • Vrijwilliger, Nieuwegein

  Als taalcoach oefen je met een inburgeringsplichtige vluchteling de Nederlandse taal in de praktijk.

 • Vrijwilliger, Utrecht

  VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers die in de regio woonachtig zijn, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving. Voor het AZC in Utrecht aan de Joseph Haydnlaan is VluchtelingenWerk met SPOED op zoek naar vrijwilligers die juridische ondersteuning willen bieden aan asielzoekers.

 • Vrijwilliger, Hilversum, Wijdemeren

  Wil jij vluchtelingen praktisch begeleiden bij hun start in de gemeente Hilversum en Wijdemeren? Dan zijn we op zoek naar jou!

 • Vrijwilliger, Zuidplas

  Help vluchtelingen zich welkom voelen in Zuidplas. Word buurtgezin!

 • Vrijwilliger, Noordoostpolder

  Voel jij je geroepen om nieuwkomers (statushouders) in de Noordoostpolder te begeleiden om een volwaardig bestaan op te bouwen in Nederland? Vind je het leuk om nieuwkomers te coachen bij het inzetten van hun talenten, op weg naar een duurzame plek op de arbeidsmarkt? Ben je een netwerker en ken je de lokale arbeidsmarkt?

 • Vrijwilliger, Leeuwarden

  Arbeidscoach bij VluchtelingenWerk Leeuwarden, project VIP² (Vluchtelingen Investeren in Participeren).

  Als arbeidscoach ondersteun je enerzijds individueel een vluchteling die zijn/haar eerste stappen wil zetten richting/op de arbeidsmarkt.

 • Vrijwilliger, Reusel-De Mierden

  Wij zoeken buddy's! De buddy is iemand die “het gewone leven met de vluchteling deelt”. Het menselijk aspect staat hierbij centraal. De buddy neemt de vluchteling mee en maakt hem deelgenoot van allerlei zaken die in het leven van alle dag spelen.

 • Vrijwilliger, Utrecht

  Vind je het leuk om vluchtelingen en nieuwkomers te helpen bij het leren van de Nederlandse taal? Als klassenassistent ondersteun je een NT2 docent tijdens de klassikale lessen ten behoeve van de inburgering.

 • Vrijwilliger, Groningen

  Wij zoeken hulp in de klas bij de inburgeringslessen aan cursisten op de leslocatie Groningen.

 • Vrijwilliger, Groningen

  VluchtelingenWerk Noord-Nederland
  Ben jij geïnteresseerd in andere culturen? Wij zoeken taalcoaches voor individuele cursisten in Groningen en de omgeving. De vacature voor Taalcoach is (vrijwilligersfunctie) voor 2-3 uur per week.