Vacatures VluchtelingenWerk

Wij komen op voor de rechten van vluchtelingen en helpen hen een nieuw bestaan op te bouwen in Nederland. Ongeveer 13.500 vrijwilligers en enkele honderden betaalde medewerkers zetten zich hier vol overgave voor in. Regelmatig zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers. Hieronder zie je welke vacatures we hebben.

 • Vrijwilliger, Amsterdam

  Vrijwilliger Terugkeer: iets voor jou?
  Asielzoekers van wie de asielaanvraag is afgewezen of waarvan de verblijfsvergunning is ingetrokken moeten Nederland zelfstandig verlaten. Dat is na een vaak jarenlang verblijf in Nederland verre van eenvoudig. Hoe (veilig) is de situatie in het land van herkomst nu? Zijn er banen? En hoe zal de familie reageren op de terugkeer? VluchtelingenWerk zoekt vrijwilligers voor verschillende locaties in Nederland om (bijna) uitgeprocedeerde asielzoekers te begeleiden bij het vinden van een nieuw toekomstperspectief. Met behulp van onze partners in de landen van herkomst bekijken we de mogelijkheden en ondersteunen we de zelfstandige terugkeer van onze cliënten.

 • Vrijwilliger, Utrecht

  Mooie verhalen schrijven over wat we doen voor vluchtelingen, interviews houden en nieuwsberichten maken over onze projecten? Gaat jouw hart hier sneller van kloppen en vind je het leuk om je in te zetten voor draagvlak voor vluchtelingen in Utrecht? Kom dan ons team versterken!

 • Vrijwilliger, Montfoort

  Als taalmaatje oefen je met een cliënt van VluchtelingenWerk de Nederlandse taal in de praktijk. Je hebt persoonlijk contact met de cliënt en begeleidt hem of haar bij het leren van de Nederlandse taal en cultuur. Je maakt een wekelijkse afspraak, bij de cliënt thuis, bij jou of op een neutrale plek, bijvoorbeeld Het Doe Mee Huis.

 • Vrijwilliger, Montfoort

  VluchtelingenWerk Midden-Nederland, locatie Montfoort-Linschoten, voert in opdracht van
  de gemeente Montfoort de maatschappelijke begeleiding uit van vluchtelingen die een
  verblijfsstatus hebben gekregen.
  Als maatschappelijk begeleider biedt je hulp en ondersteuning aan vluchtelingen die zich
  vanuit een asielzoekerscentrum vestigen in Montfoort of Linschoten. Van hen wordt verwacht
  dat zij op termijn zelfstandig kunnen deelnemen aan de maatschappij en jouw rol is
  begeleiding bieden bij dit integratieproces. Hierbij word je aangestuurd door de
  werkbegeleider en werk je samen met andere vrijwilligers, de gemeente en diverse andere
  organisaties en instanties.

 • Vrijwilliger, Amsterdam, Den Helder, Heerhugowaard

  In Nederland groeien duizenden gevluchte kinderen op in asielzoekerscentra. Zij verdienen onze aandacht. Speciaal voor deze kinderen heeft VluchtelingenWerk het project Time4You ontwikkeld.

 • Vrijwilliger, Almere

  collega's. Op sommige momenten staat de telefoon roodgloeiend. Kom jij het team versterken in de vrijwilligersfunctie van telefonist / receptionist?

 • Vrijwilliger, Utrecht, Almere, Amsterdam, Haarlem, Alkmaar

  De komst van vluchtelingen in Nederland maakt veel los. Lang niet iedereen kent de feiten en weet wat het werkelijk betekent om vluchteling te zijn. Vluchten; het verlaten van je land van herkomst, het achterlaten van familieleden, loslaten van het vertrouwde, is geen gemakkelijke opgave. Daarom wil VluchtelingenWerk dit  zichtbaar maken en zo het draagvlak voor vluchtelingen bevorderen. In het project 'Bekend maakt Bemind' wordt voorlichting gegeven en ontmoeting georganiseerd op scholen en bij diverse organisaties.

 • Vrijwilliger, Dronten, Kampen, Zwolle, Lelystad

  In het AZC Dronten wonen op dit moment ongeveer 800 bewoners met verschillende achtergronden en verhalen.
  VluchtelingenWerk begeleidt de bewoners in hun asiel- en reguliere procedures.
  Deze begeleiding is zowel op juridisch, sociaal als praktisch. Dit kan een kort gesprek met een bewoner zijn maar het kan ook een meer intensief en langdurig traject zijn bij de meer complexe zaken.

 • Vrijwilliger, Groningen

  VluchtelingenWerk Noord-Nederland

  Wij komen op voor de rechten van vluchtelingen, begeleiden hen tijdens de asielprocedure en helpen hen een nieuw bestaan op te bouwen in Noord-Nederland. Ongeveer 2000 vrijwilligers en stagiairs en 145 betaalde medewerkers zetten zich hier vol overgave voor in. 

   

  Wij zijn op zoek naar een Balie/Receptiemedewerker

  Vrijwilliger of stagiair

 • Vrijwilliger, Stichtse Vecht

  VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland, locatie Stichtse Vecht biedt juridische en administratieve ondersteuning aan inwoners met een verblijfsstatus (asiel of regulier). Op onze locatie in Maarssen zijn we maandag en donderdag aanwezig. Wij zoeken gedreven en enthousiaste juridisch begeleiders voor 8 – 12 uur per week, die op zoek zijn naar leerzaam en boeiend vrijwilligerswerk.

 • Vrijwilliger, Nieuwegein

  Wanneer iemand in Nederland komt wonen, is het belangrijk om de taal te leren en te leren hoe we in Nederland leven en wonen. Vluchtelingen en migranten leren dit door het volgen van een inburgeringscursus. Voor de locatie Nieuwegein zijn wij op zoek naar een vrijwilliger voor de functie van klassenassistent, die inburgeraars extra ondersteuning wil bieden tijdens de lessen.

 • Vrijwilliger, Amsterdam

  VluchtelingenWerk komt op voor de rechten van asielzoekers en vluchtelingen. Wij begeleiden asielzoekers in de juridische procedure en we ondersteunen vluchtelingen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. VluchtelingenWerk voert taken uit in het kader van rechtsbescherming, maatschappelijke begeleiding, informatie en advies, inburgering, taalondersteuning, participatie en arbeidstoeleiding.

 • Vrijwilliger, Rotterdam

  In het Grenshospitium, gehuisvest in Detentiecentrum Rotterdam, verblijven asielzoekers die aan de grens een vrijheidsontnemende maatregel opgelegd hebben gekregen en in detentie de grens- c.q. asielprocedure doorlopen. Voor lang niet iedereen heeft de asielprocedure een positieve uitkomst. Een deel van de asielzoekers krijgt binnen vier weken een negatieve beslissing over het asielverzoek. Sommigen kunnen de beslissing nog aanvechten bij de rechtbank. Wanneer zij via de rechter een positieve uitspraak krijgen, kunnen zij alsnog de asielprocedure in Nederland vervolgen. Wanneer ze uitgeprocedeerd raken, krijgen zij van de IND de opdracht Nederland te verlaten. Zij worden in het Grenshospitium geplaatst waar zij op een definitieve uitspraak van de rechter of op uitzetting moeten wachten.

 • Vrijwilliger, Goes, Middelburg, Rijswijk, Rotterdam, Katwijk

  Met de vele dreigende uitzettingen van Afghanen, gaat VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland nog eens goed kijken naar de Afghaanse asielprocedures. We willen checken of er een goede vluchtverhaalanalyse (vva) is gedaan en deze zo nodig actualiseren. De situatie in Afghanistan fluctueert en daarnaast kunnen zich, vooral bij verwestering van vrouwen/meisjes, religie, scheidingswensen en medische aspecten, ook in Nederland ontwikkelingen voordoen die bij de beoordeling van belang kunnen zijn.

 • Vrijwilliger, Tilburg, Meierijstad

  Wij zoeken vrijwilligers die willen ondersteunen bij het juridische spreekuur. Zet jij je talent in voor onze cliënten?

 • Vrijwilliger, Ooststellingwerf

  VluchtelingenWerk Noord-Nederland

  Wij komen op voor de rechten van vluchtelingen, begeleiden hen tijdens de asielprocedure en helpen hen een nieuw bestaan op te bouwen in Noord-Nederland. Ongeveer 2000 vrijwilligers en stagiairs en 145 betaalde medewerkers zetten zich hier vol overgave voor in. 

  Vacature Vrijwilligers Maatschappelijke begeleiders / Verhuisbegeleiders

  Vluchtelingen die te horen krijgen dat ze in Nederland mogen blijven, kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk in het doolhof dat Nederland heet. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk bieden hen hierbij ondersteuning. Deze vrijwilligers staan onder leiding en begeleiding van een beroepskracht en werken samen met andere vrijwilligers en stagiaires vanuit het kantoor in Oosterwolde.

 • Vrijwilliger, Ooststellingwerf

  VluchtelingenWerk Noord-Nederland

  Wij komen op voor de rechten van vluchtelingen, begeleiden hen tijdens de asielprocedure en helpen hen een nieuw bestaan op te bouwen in Noord-Nederland. Ongeveer 2000 vrijwilligers en stagiairs en 145 betaalde medewerkers zetten zich hier vol overgave voor in. 

  Vacature Vrijwilliger Administratie

  Vluchtelingen die te horen krijgen dat ze in Nederland mogen blijven, kunnen beginnen met het opbouwen van een nieuw bestaan. Dat is niet altijd even gemakkelijk in het doolhof dat Nederland heet. Vrijwilligers van VluchtelingenWerk bieden hen hierbij ondersteuning. Deze vrijwilligers staan onder leiding en begeleiding van een beroepskracht en werken samen met andere vrijwilligers en stagiaires.

  Ter ondersteuning van deze stagiaires en vrijwilligers zijn we op zoek naar iemand die deze mensen administratief wil ondersteunen voor een aantal uren per week.

 • Vrijwilliger, Breda, Tilburg

  Oriëntatie op de Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) is een onderdeel van zowel het inburgeringsexamen als het Staatsexamen NT2 programma I en II. Hiervoor zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die de deelnemers en de trainer willen ondersteunen.

 • Vrijwilliger, Weststellingwerf

  VluchtelingenWerk Noord-Nederland

  Wij komen op voor de rechten van vluchtelingen en helpen hen een nieuw bestaan op te bouwen in Noord-Nederland. Ongeveer 2000 vrijwilligers en stagiairs en 145 betaalde medewerkers zetten zich hier vol overgave voor in.

 • Vrijwilliger, Weststellingwerf

  VluchtelingenWerk Noord-Nederland

  Wij komen op voor de rechten van vluchtelingen en helpen hen een nieuw bestaan op te bouwen in Noord-Nederland. Ongeveer 2000 vrijwilligers en stagiairs en 145 betaalde medewerkers zetten zich hier vol overgave voor in.