vrijwillige tolkentelefoon

Vrijwillig, Hele Regio

Gezocht: (ex-)cliënten en vrijwilligers voor onze nieuwe dienst: de vrijwillige tolkentelefoon.
VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland wil een experiment starten met een vrijwillige tolkentelefoon. Daarvoor zoeken wij naar vrijwilligers die hieraan willen meewerken en vragen JOU om ons hierbij te helpen.

Van vrijwillige tolken verwachten wij het volgende:

  • Zij spreken Arabisch, Tigrinya of Farsi
  • Zij hebben een redelijke beheersing van de Nederlandse taal
  • Zij stellen zich in een gesprek neutraal op
  • Zij gaan vertrouwelijk om met informatie
  • Zij houden zich aan afspraken
  • Zij kunnen omgaan met e-mail
  • Zij zijn bereid om trainingen en werkoverleg bij te wonen
  • Hij of zij kan aangeven wanneer hij of zij beschikbaar is.

 

Voor de uitoefening van de werkzaamheden wordt door VluchtelingenWerk een telefoon verstrekt. Uiteraard hoeft men hiervoor niet te reizen. Deelnemers worden getraind en ingewerkt.

Interesse?

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij Alex Groen (agroen@vluchtelingenwerk.nl) of Martien Jan de Haan (mjandehaan@vluchtelingenwerk.nl).

Op 31 oktober wordt om 10:00 uur in Rotterdam een startbijeenkomst georganiseerd voor alle kandidaten die zich hebben aangemeld. Wij hopen te starten met een team van 8-12 deelnemers. Tijdens deze bijeenkomst wordt dieper ingegaan op de organisatie van de tefelonische tolkendienst en de inzet van vrijwillige tolken.

Deel dit met anderen