Vacatures VluchtelingenWerk

Wij komen op voor de rechten van vluchtelingen en helpen hen een nieuw bestaan op te bouwen in Nederland. Ongeveer 13.500 vrijwilligers en enkele honderden betaalde medewerkers zetten zich hier vol overgave voor in. Regelmatig zijn we op zoek naar nieuwe medewerkers. Hieronder zie je welke vacatures we hebben.

 • Beroepskracht,

  Als senior strategisch adviseur adviseer je, gevraagd en ongevraagd, het bestuur en de Vereniging inzake proces en inhoud van de strategie- en beleidsontwikkeling. Je vervult een monitoringfunctie ten aanzien van de realisatie van het beleid en de aansluiting op de beoogde strategie en visie. Heb jij ruime kennis van en ervaring met beleidsontwikkeling en strategische advisering en draag je vluchtelingen een warm hart toe?

 • Beroepskracht, Groningen, Assen, Heerenveen

  Wij komen op voor de rechten van vluchtelingen, begeleiden hen tijdens de asielprocedure en helpen hen een nieuw bestaan op te bouwen in Noord-Nederland. Ongeveer 2000 vrijwilligers en stagiairs en 145 betaalde medewerkers zetten zich hier vol overgave voor in.

  Wij zoeken: één trainee in regio Groningen/Drenthe en één trainee in regio Friesland voor 32 uur per week


  startdatum 1-7-2019


  Het traineeship

  Binnen VluchtelingenWerk is er een uitwerkingsplan traineeship vastgesteld. Eén van de doelstellingen van dit plan, waarvoor door de Nationale Postcode Loterij financiering beschikbaar is gesteld, is om vluchtelingen via het traineeship naar reguliere functies toe te leiden binnen VluchtelingenWerk. VluchtelingenWerk Noord-Nederland heeft er voor gekozen om de functie van tolk/trainer open te stellen voor dit traineeship.

 • Beroepskracht,

  St. VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland
  zoekt per direct een

  Teamleider
  32
  uur per week
  Locatie Utrecht

 • Beroepskracht, Groningen

  VluchtelingenWerk Noord-Nederland

  Wij komen op voor de rechten van vluchtelingen en helpen hen een nieuw bestaan op te bouwen in Noord-Nederland. Ongeveer 2100 vrijwilligers en stagiairs en 145 betaalde medewerkers zetten zich hier vol overgave voor in. VluchtelingenWerk Nederland zet zet zich in, naast begeleiding bij toelating en integratie, bij toekomstoriëntatie en terugkeer naar land van herkomst van (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Zelfstandige terugkeer staat daarbij centraal. We werken samen met lokale partners in het land van herkomst. Voor dit door het Asiel en Migratie Fonds (AMIF) gefinancierde project zoeken we een consulent landen van herkomst voor Vluchtelingenwerk Noord-Nederland.
  Meer informatie: https://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/onze-projecten/project-met...
       

  Binnen en het project Met Opgeheven Hoofd 2 zoeken wij een Consulent landen van herkomst.

 • Beroepskracht,

  Als consulent asielprocedure stel je informatie beschikbaar over asielonderwerpen (onder meer op de terreinen toelating, asielprocedure, opvang, terugkeer) voor collega’s, vrijwilligers in het land en de advocatuur. Daarnaast verleen je inhoudelijke ondersteuning om een bijdrage te leveren aan een goede rechtspositie van en de belangenbehartiging voor asielzoekers en vluchtelingen. Ben jij een jurist Nederlands Recht met specialisatie Vreemdelingenrecht, beschik je over goede communicatieve, advies- en schrijfvaardigheden? Ben je pro-actief, klantgericht, en draag je vluchtelingen een warm hart toe? Lees dan verder.