Themadossier Wet inburgering 2021: wat verandert er voor gemeenten?

In 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering van kracht. Met de komst van deze inburgeringswet krijgen gemeenten meer regie bij inburgering. Wat gaat er precies voor gemeenten veranderen? Lees meer over de belangrijkste thema's. 

1. Meer taken naar gemeenten >>

2. De Brede Intake: start van het integratieproces >>

3. Plan Inburgering en Participatie (PIP): concrete afspraken >>

4. Drie leerroutes: inburgeren op maat >>

5. Ondersteuning bij financiën en schuldpreventie >>

6. Maatschappelijke begeleiding: snel wegwijs in de gemeente >>

7. VluchtelingenWerk als samenwerkingspartner >>


Pilots in samenwerking met gemeenten

Ter voorbereiding op de nieuwe Wet Inburgering ondersteunt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeenten met het organiseren van een pilotprogramma. Er worden pilots uitgevoerd op zes thema’s. In die pilots draaien gemeenten warm voor de nieuwe wet en worden best practices verzameld. Vaak gebeurt dat in samenwerking met VluchtelingenWerk en andere lokale samenwerkingspartners. Wat ons vooral bindt: de wens een omgeving te creëren waarin de inburgeraar grote, doorslaggevende stappen kan maken.

  • Lees hier meer over de pilot ontzorgen in de gemeenten Edam-Volendam, Waterland en Landsmeer.
  • In Rijk van Nijmegen (in de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Heumen, Mook en Middelaar) startten zestien statushouders begin dit jaar aan een pilot in de Z-route die volgens ons opvolging verdient. Lees hier meer over deze pilot.
  • In de Taalsnelweg naar Werk doorliepen de cursisten een zeer intensief taaltraject. Daarnaast werden ze klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Lees hier meer over deze pilot die in Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden draait.

Meer informatie over onze diensten

Wij gaan graag in gesprek over onze diensten! Neem voor meer informatie contact op met de contactpersoon van VluchtelingenWerk in jouw gemeente. Is er nog geen samenwerking met VluchtelingenWerk? Ga dan via de zoekfunctie rechtsboven deze webpagina naar jouw gemeente, daar vind je de contactgegevens van VluchtelingenWerk bij jou in de buurt. Mobiele gebruikers vinden het zoekscherm via het menu rechtsboven. Tot horens!  

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: