Veranderingen inburgeringsbeleid op een rijtje

Het inburgeringsbeleid gaat op de schop. En dat is hard nodig. We vragen al jaren aandacht voor de problemen die vluchtelingen ondervinden op hun weg naar het verplichte inburgeringsexamen. De overheid laat hen al jaren aan hun lot over, en velen kwamen hierdoor in de problemen. Vanaf 1 januari 2021 moet het nieuwe inburgeringsbeleid in de praktijk worden gebracht.

Inburgeringsbeleid: wat gaat er onder andere veranderen?

  1. Gemeenten worden verantwoordelijk voor het regelen van de inburgering. Nu zijn nieuwkomers dat zelf. Dat lukt vaak niet omdat ze de taal nog niet spreken.
  2. Vluchtelingen gaan de taal op een zo hoog mogelijk, maar haalbaar niveau leren. Nu leren veel vluchtelingen de Nederlandse taal op een te laag of juist te hoog niveau. Straks krijgt iedere vluchteling een eigen inburgeringsplan waarin het juiste niveau wordt vastgelegd.
  3. Inburgering vindt straks meer plaats in de praktijk. Grammatica leer je in de klas, maar je leert Nederland pas echt kennen door ontmoetingen met Nederlanders en het opdoen van werkervaring. Hier komt meer ruimte voor.

Wat vindt VluchtelingenWerk van de plannen?

  • Wij vinden de nieuwe plannen een grote verbetering. Veel van onze adviezen zijn hierin terug te vinden.
  • Duizenden vluchtelingen zijn de dupe geworden van het slechte inburgeringsbeleid. Zij hebben niks aan mooie plannen voor de toekomst. Daarom blijven wij extra aandacht vragen voor vluchtelingen die geen goede kans hebben gehad om te integreren.
  • Jouw kans op goede integratie mag niet afhangen van de gemeente waar je woont. Nu de gemeenten verantwoordelijk worden voor de inburgering, maken we ons daar zorgen over. We pleiten voor duidelijke afspraken waar gemeenten zich aan moeten houden.

Inburgeraars aan het woord

Ben je benieuwd naar de ervaringen van inburgeraars? Wij spraken vluchtelingen in de inburgeringsschool van VluchtelingenWerk in Spijkenisse. Zoals Bana (24) uit Eritrea die met liefde vrijwilligerswerk doet in het ziekenhuis. Dolgraag wil ze later met ouderen werken.

Lees haar verhaal >>

Meer informatie en nieuws

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: