Begeleiden van vluchtelingen bij integratie

Maatschappelijke begeleiding: lees hoe we vluchtelingen begeleiden

Wanneer vluchtelingen naar hun eigen woning verhuizen, komt er ontzettend veel regelwerk op hen af. Ook moeten ze een inburgeringscursus regelen en op zoek naar werk. Maatschappelijke begeleiders van vluchtelingen helpen hen bij alles wat hun integratie in de samenleving bevordert.

Wat doen onze maatschappelijk begeleiders?

Vluchtelingen worden vanaf dag één bijgestaan door maatschappelijk begeleiders in hun nieuwe woonplaats. Die samenwerking begint soms al vóór het tekenen van het huurcontract. Vrijwilligers helpen vluchtelingen met alle praktische regelzaken. Maar de begeleiding gaat verder dan praktische zaken alleen. Samen met de maatschappelijk begeleider vindt de vluchteling de weg in zijn nieuwe woonplaats en in de Nederlandse samenleving. Ook wordt veel aandacht besteed aan het vergroten van het sociale netwerk en de zelfredzaamheid van de vluchteling. Zodat zij snel zelfstandig kunnen werken aan hun nieuwe toekomst.

  • Benieuwd naar onze maatschappelijk begeleiders en de vluchtelingen die zij begeleiden? Klik op de foto's en lees hun verhaal!

   

  • Benieuwd hoe een dag van een maatschappelijk begeleider eruit ziet? Bekijk dit filmpje

Waarom is hulp essentieel?

In tegenstelling tot andere ‘nieuwkomers’ kunnen vluchtelingen zich niet voorbereiden op hun vertrek naar Nederland. Ze moeten vaak halsoverkop vluchten omdat hun leven in gevaar is en hebben geen idee wat hun eindbestemming zal zijn. Wanneer ze vanuit het asielzoekerscentrum naar een eigen woning verhuizen, is alles nieuw voor hen. Ze beginnen bij nul, spreken nog geen Nederlands en hebben niet altijd familie of bekenden die hen kunnen helpen.

Complexe problemen

Onze maatschappelijk begeleiders helpen bij het voorkomen en oplossen van belemmeringen voor de inburgering en participatie van vluchtelingen. Dat gaat bijvoorbeeld om de taalbarrière. Maar veel vluchtelingen kampen met meer problemen. Denk aan het ontbreken van een sociaal netwerk waarop zij kunnen terugvallen. Ook kunnen stress, psychische problemen en zorgen om achtergebleven dierbaren een rol spelen. Net als cultuurverschillen en wantrouwen tegenover overheidsbeambten.

Voorlichting over de inburgeringsplicht

Vluchtelingen zijn, net als andere nieuwkomers, verplicht om binnen drie jaar het inburgeringsexamen te behalen. Hiervoor moeten zij zelf een passende cursus zoeken en een lening aanvragen. Voor veel vluchtelingen is het lastig om alles op tijd te regelen, omdat ze de taal niet kennen en de weg niet weten. Daarom biedt VluchtelingenWerk hen informatie over de inburgeringsverplichting en de inburgeringsaanbieders in de regio en hulp bij het aanvragen van de lening.

Meer informatie

De participatieverklaring

Naar verwachting wordt medio 2017 de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de inburgering. Hiermee geven ze aan dat ze het van belang vinden te integreren in de Nederlandse samenleving. VluchtelingenWerk heeft workshops ontwikkeld waarin de participatieverklaring wordt uitgelegd, waarin deelnemers begrippen als gelijkheid en participatie toepasbaar leren maken in het dagelijks leven en waarin ze oefenen met burgerschapsvaardigheden.

Deel dit met anderen