Samenwerking met gemeenten rond arbeidsparticipatie

Gemeenten spelen een essentiële rol bij de toetreding van vluchtelingen op de arbeidsmarkt. De gemeente is immers verantwoordelijk voor het aanbod van participatie-activiteiten die het vinden van een baan bevorderen.  De complexe en unieke situatie van vluchtelingen vraagt om een passend gemeentelijk beleid, zodat vluchtelingen volwaardig kunnen meedraaien in de samenleving.

Kansen op de arbeidsmarkt

Vluchtelingen die vanuit het asielzoekerscentrum vestigen in een nieuwe gemeente, hebben in de regel nog geen werk. Zij moeten de Nederlandse taal nog leren, hebben nog geen netwerk en vaak ontbreken de juiste diploma's. Gemeenten hebben binnen de Participatiewet veel vrijheid om hun vluchtelingenbeleid invulling te geven. Daardoor zijn er grote verschillen tussen gemeenten in de aandacht en kansen die zij bieden voor de arbeidsparticipatie van vluchtelingen.

Succesvolle intrede

Sommige gemeenten gebruiken specifieke instrumenten om de arbeidsparticipatie van vluchtelingen te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld zijn het inzetten van gespecialiseerde casemanagers, het aanbieden van taal- en oriëntatietrajecten of het mogelijk maken van studeren met behoud van uitkering. De kansen van een vluchteling op een succesvolle intrede op de Nederlandse arbeidsmarkt hangen mede af van de plek waar de woning staat die hem is toegewezen.

Samen bouwen we aan de toekomst

Dankzij de hulp van onze donateurs en vrijwilligers kunnen wij vluchtelingen helpen met het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Help jij ook mee met een gift, zodat vluchtelingen kunnen bouwen aan een leven in veiligheid?

Ja, ik help ook mee!

 • De rol van VluchtelingenWerk

  Veertig jaar ervaring

  VluchtelingenWerk heeft al bijna veertig jaar ervaring met het begeleiden van vluchtelingen. Onze expertise zetten we graag in om ervoor te zorgen dat vluchtelingen snel aan het werk gaan. Het hebben van een baan is immers van essentieel belang voor de integratie van vluchtelingen in de samenleving. VluchtelingenWerk streeft naar een parallelle benadering van integratietrajecten, bijvoorbeeld door tijdens de inburgering al met vormen van arbeidsparticipatie te starten. Ook willen we dat er ruimte is voor de verschillen in persoonlijke competenties en ambities van vluchtelingen. Daarvoor is een nieuwe vorm van samenwerking vereist met en tussen werkgevers, opleidingen en gemeenten. Wij bieden diverse projecten aan om vluchtelingen een goede start op de arbeidsmarkt te bieden. Ons project VIP 2 is hier een goed voorbeeld van.

 • Aanbevelingen aan gemeenten

  Aanbevelingen aan gemeenten

  VluchtelingenWerk heeft aan aantal aanbevelingen voor gemeenten om de arbeidsparticipatie van vluchtelingen  te verbeteren:

  •  Maak met elke vluchteling bij aankomst in de gemeente een individueel plan van aanpak waarin inkomen uit werk het uitgangspunt is.
  • Waardeer opleiding en arbeidsverleden van de vluchteling en bied de mogelijkheid een opleiding te volgen als dit de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
  • Stimuleer dat hogeropgeleiden een intensieve cursus Nederlands kunnen volgen, en laat hen, met behoud van uitkering verder studeren om expertise te behouden en verder te ontwikkelen.
  • Stimuleer lageropgeleiden om praktijkervaring op te doen, zoals stages, vrijwilligerswerk en ander leerwerkmogelijkheden.
  • Als een traject naar werk (nog) niet mogelijk is, zorg dan voor alternatieven om te participeren, zoals vrijwilligerswerk.
 • Award voor gemeente

  De gemeente Dalfsen heeft in 2018 de VluchtelingenWerk Award gewonnen, omdat zij een beleid voert dat zorgt voor een snelle integratie met actieve participatie van vluchtelingen. Benieuwd naar hun verhaal? Lees hier meer.

 • Wat kun je als gemeente doen?

  KIS (Kennisplatform Integratie & Samenleving) heeft een aantal publicaties uitgebracht over gemeentelijk beleid rond arbeidsparticipatie van vluchtelingen.   

  Arbeidstoeleiding: Maatwerk, intensieve begeleiding en geduld

  Regioplan en het Verwey-Jonker Instituut bundelden in ‘Vakkundig aan het Werk’ de opgedane kennis uit acht onderzoeken naar de arbeidstoeleiding van vluchtelingen. Dat leverde veel bekende inzichten op, maar ook een paar nieuwe. Lees hier de volledige oproep aan gemeenten. De lessen uit ‘Vakkundig aan het Werk’ zijn volgens Radboud Fransen, adviseur arbeidsparticipatie van VluchtelingenWerk, van groot belang bij de uitvoering van de nieuwe Inburgeringswet, die per 2022 ingaat.

  VluchtelingenWerk roept gemeenten op rekening te houden met de inzichten en adviezen bij het inrichten van hun dienstverlening. Daarnaast bepleiten we dat gemeenten niet focussen op ‘broodbanen’, op het zo snel mogelijk aan het werk krijgen, ook al past dat werk helemaal niet bij de vluchteling. ‘Net als Regioplan adviseren wij gemeenten samen met de vluchteling een ontwikkelpad naar de droombaan te schetsen. Het helpt als de gemeentelijke klantmanagers hier door een lage caseload ook de ruimte voor hebben’, aldus Fransen.

   

 • Meer weten of meedoen?

  VluchtelingenWerk is in bijna 300 gemeenten in Nederland actief in de begeleiding van vluchtelingen. Wilt u weten hoe wij u kunnen bijstaan en ontzorgen op het gebied van arbeidsparticipatie, neem dan contact met ons op.

  • Voor gemeenten en overheden:

  Radbout Fransen, stafmedewerker Arbeidsparticipatie, Landelijk Bureau
  E-mail: rfransen@vluchtelingenwerk.nl
  Telefoonnummer: (020) 346 73 07

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: