De Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen

De Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen (WRV) heeft tot doel om asieladvocaten te ondersteunen in hun werk. De WRV is in1985 voortgekomen uit een overleg tussen een kleine groep rechtshulpverleners en wetenschappers. Inmiddels telt de WRV rond de 400 leden. Het secretariaat van de WRV is gevestigd op het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk Nederland.

Samen bouwen we aan de toekomst

Dankzij de hulp van onze donateurs en vrijwilligers kunnen wij vluchtelingen helpen met het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Help jij ook mee met een gift, zodat vluchtelingen kunnen bouwen aan een leven in veiligheid?

Ja, ik help ook mee!

Waarom lid worden van de WRV van VluchtelingenWerk?

Het lidmaatschap van de WRV is één van de vereisten die de Raad voor Rechtsbijstand stelt voor het verkrijgen van een toevoeging om in asielzaken te kunnen optreden. Daarnaast biedt het lidmaatschap van de WRV het volgende:

  • toegang tot de digitale kennisdatabank VluchtWeb: hierop kunt u belangrijke, actuele (juridische) informatie vinden.
  • toegang tot de telefonische Helpdesk bij vragen over een zaak. Het gaat hierbij om informatie over herkomstlanden, jurisprudentie en (Europese) wet- en regelgeving (ook op reguliere terreinen als gezinsherening en inburgering).
  • toegang (tegen bijbetaling) tot de halfjaarlijkse WRV-bijeenkomsten.
  • de uitgave Asiel&Migrantenrecht (A&MR).
  • korting op de uitgave Jurisprudentie Vreemdelingenrecht.
  • WRV-leden maken automatisch deel uit van het European Legal Network on Asylum (ELENA-netwerk).
Meer informatie

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: