De Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen

De Werkgroep Rechtshulp aan Vluchtelingen (WRV) heeft tot doel om asieladvocaten te ondersteunen in hun werk. De WRV is in1985 voortgekomen uit een overleg tussen een kleine groep rechtshulpverleners en wetenschappers. Inmiddels telt de WRV rond de 400 leden. Het secretariaat van de WRV is gevestigd op het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk Nederland.

Waarom lid worden van de WRV van VluchtelingenWerk?

Het lidmaatschap van de WRV is één van de vereisten die de Raad voor Rechtsbijstand stelt voor het verkrijgen van een toevoeging om in asielzaken te kunnen optreden. Daarnaast biedt het lidmaatschap van de WRV het volgende:

 • toegang tot de digitale kennisdatabank VluchtWeb: hierop kunt u belangrijke, actuele (juridische) informatie vinden.
 • toegang tot de telefonische Helpdesk bij vragen over een zaak. Het gaat hierbij om informatie over herkomstlanden, jurisprudentie en (Europese) wet- en regelgeving (ook op reguliere terreinen als gezinsherening en inburgering).
 • toegang (tegen bijbetaling) tot de halfjaarlijkse WRV-bijeenkomsten.
 • de uitgave Asiel&Migrantenrecht (A&MR).
 • korting op de uitgave Jurisprudentie Vreemdelingenrecht.
 • WRV-leden maken automatisch deel uit van het European Legal Network on Asylum (ELENA-netwerk).

 

 • Wie kan lid worden?

  Het lidmaatschap staat open voor advocaten en rechtshulpverleners die asielprocedures voeren, en voor wetenschappers op het terrein van vluchtelingen- en asielrecht.

 • Hoe kan ik lid worden?

  Vul om lid te worden het aanmeldformulier in, voeg de benodigde bijlagen toe en stuur dit gezamenlijk naar wrv@vluchtelingenwerk.nl.

 • Wat zijn de kosten van het lidmaatschap?

  Ieder eerste WRV-lid op een kantoor krijgt automatisch het A-lidmaatschap. Iedere volgende kantoorgenoot die lid wil worden van de WRV ontvangt automatisch het B-lidmaatschap.

  • De kosten voor het WRV-A lidmaatschap bedragen € 1.803,41 (standaard inclusief de uitgave Asiel & Migrantenrecht). Lidmaatschap geeft bovendien korting op de uitgave Jurisprudentie Vreemdelingenrecht.
  • De kosten voor het WRV-B lidmaatschap bedragen € 494,- (exclusief de uitgave Asiel & Migrantenrecht; wel mogelijkheid tot kortingstarief op de A&MR).
 • Hoe kan ik wijzigingen doorgeven of mijn lidmaatschap opzeggen?

  Vul het mutatieformulier en stuur deze naar wrv@vluchtelingenwerk.nl. Dit mutatieformulier is alleen voor advocaten die lid zijn van de WRV.

 • Hoe kan ik mij opgeven voor de eerstvolgende WRV-bijeenkomst?
  • Bent u WRV-lid? Dan krijgt u enige tijd voor de bijeenkomst een e-mail met een link naar het aanmeldformulier. Ook verschijnt er een aankondiging in de UPdate en op VluchtWeb.
  • Bent u (nog) geen WRV-lid, maar wilt u toch een bijeenkomst bijwonen? Stuur dan een mailtje naar wrv@vluchtelingenwerk.nl.

   

  De data (onder voorbehoud) voor de eerstvolgende bijeenkomsten zijn:

  • 19 mei 2020 (deze bijeenkomst gaat vanwege de coronamaatregelen niet door!)
  • 3 november 2020
 • Contact

  VluchtelingenWerk Nederland
  T.a.v. Secretariaat WRV
  Postbus 2894
  1000 CW Amsterdam
  E: wrv@vluchtelingenwerk.nl

Meer informatie

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: