Een vrijwilliger van VluchtelingenWerk helpt bij de asielprocedure

Begeleiding tijdens de asielprocedure

In alle fasen van de asielprocedure krijgen asielzoekers ondersteuning van onze betaalde medewerkers en professionele vrijwilligers. Waar helpen zij precies bij?

Ondersteuning tijdens voorbereiding op asielprocedure

De asielprocedure is ingewikkeld. Daarom legt de vrijwilliger aan iedere asielzoeker uit wat hem te wachten staat en met welke organisaties hij te maken krijgt. Een belangrijke organisatie is de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), omdat de IND beslist over de asielaanvraag.

Op verzoek van de asielzoeker kan zijn vluchtverhaal in kaart worden gebracht. Dan gaat de vrijwilliger dieper in gesprek met de asielzoeker over ‘waarom’ hij asiel aanvraagt. Zo kan bijvoorbeeld blijken dat er speciale aandacht moet naar het asieldossier, omdat de betreffende persoon kwetsbaar is en/of veel heeft meegemaakt.

Ondersteuning tijdens gehoren van de IND

Een van de kerntaken van onze vrijwilligers is het op verzoek van de asielzoeker of zijn advocaat bijwonen van gesprekken met de IND: de gehoren. In deze gehoren vertelt de asielzoeker waarom hij is gevlucht.
Tijdens de gehoren ondersteunt de vrijwilliger de asielzoekers en houdt in de gaten hoe het gehoor verloopt. De vrijwilliger verdiept zich in het dossier en neemt informatie door over het land waar de asielzoeker vandaan komt.

Ondersteuning van asieladvocaten

Wij helpen asielzoekers ook indirect door hun advocaten te ondersteunen. Dat doen we bijvoorbeeld met advies en informatie over de landen waar vluchtelingen vandaan komen.

Advocaten kunnen in een asielzaak vragen stellen aan onze Helpdesk. Deze ondersteuning is belangrijk omdat een asieladvocaat onder grote tijdsdruk werkt. Bij de IND en de rechtbank gelden namelijk deadlines die niet overschreden mogen worden. Dankzij onze informatie en ondersteuning kunnen advocaten asielzoekers beter helpen.

Ondersteuning op de opvanglocatie

VluchtelingenWerk vangt geen asielzoekers op, dit doet het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Wel zijn onze medewerkers in iedere opvanglocatie aanwezig. Op elke locatie houden wij spreekuren waar asielzoekers heen kunnen voor persoonlijke afspraken of met vragen over de asielprocedure.
Vrijwilligers helpen de asielzoekers in contact te komen met familieleden. Ook geven ze uitleg over de asielprocedure, helpen ze bij het opvragen van documenten en kunnen ze uitleg geven over brieven en papieren van de IND of de advocaat.

Ondersteuning bij terugkeer

Onze vrijwilligers geven voorlichting en ondersteuning aan asielzoekers die niet in Nederland mogen blijven. Deze groep is dan uitgeprocedeerd; ze zitten niet meer in de asielprocedure.

Meer informatie

Deel dit met anderen