Onze campagnes

VluchtelingenWerk wil het draagvlak voor vluchtelingen vergroten. Als belangenbehartiger van vluchtelingen, voeren we regelmatig campagne. Dat doen we door aandacht te vragen voor vluchtelingen, uit te leggen wat het inhoudt om te vluchten en te laten zien waar vluchtelingen in Nederland tegenaan lopen. Hieronder een greep uit onze campagnes.

2019: Laat je hart spreken voor vluchtelingen!

Driekwart van de Nederlanders vindt dat Nederland mensen moet opvangen die vanwege oorlog en geweld hun land moeten verlaten. Dat blijkt uit een onderzoek dat door Respondenten.nl is uitgevoerd, voor het 40-jarig bestaan van onze organisatie. Tegelijkertijd is het opvallend dat driekwart van de mensen denkt dat men in de samenleving negatiever is gaan denken over vluchtelingen. Ruim een derde geeft aan zelf minder positief te zijn gaan denken over vluchtelingen. Negatieve verhalen in de media zouden hierbij een grote rol spelen. Daarom hebben wij samen met ondertekenaars van ons Online Manifest een geluid op social media verspreid waarin vertrouwen luider klinkt dan wantrouwen. En waarin boosheid is vervangen door begrip. Uiteindelijk tekenden meer dan 11.600 mensen ons online manifest! 

2019: Bakkie Doen?

Op 20 juni 2019 - Wereldvluchtelingendag - was het weer 'Bakkie Doen'! Door heel Nederland gingen vluchtelingen de straat op om kopjes koffie uit te delen aan voorbijgangers. Waarom is een ‘simpel’ bakkie koffie drinken met elkaar zo waardevol? We merken dat vluchtelingen veel behoefte hebben aan contact met Nederlanders. Dat geeft hen een gevoel van erbij horen en mee mogen doen. Ook willen ze graag de Nederlandse taal oefenen. Hoe kan dat beter dan met een kopje koffie in de hand? Daarom schenken vluchtelingen op Wereldvluchtelingendag  kopjes koffie en delen ze hun verhalen met voorbijgangers. 

2019: Wat zou jij doen?

Niemand vlucht vrijwillig. Met die boodschap laten we zien dat vluchten geen keuze is, maar dat omstandigheden je dwingen om te vertrekken. In een tijd waarin vluchtelingenbescherming in Nederland en Europa steeds meer onder druk komt te staan is deze boodschap nog urgenter geworden. We stellen bovendien de vraag: 'Wat zou jij doen?'. We nodigen je uit om voor even in de schoenen van een vluchteling te staan.

 

2019: 3 jaar EU-Turkijedeal 

 

De EU-Turkijedeal had een oplossing moeten bieden voor de verdrinkingsdoden op de Middellandse Zee, maar de afspraak tussen Europa en Turkije faalt aan alle kanten en mondde uit in een nog grotere humanitaire ramp. Toch noemt de politiek de deal geslaagd. Onbegrijpelijk! Daarom voeren wij actie en sturen wij Kamerleden een verjaardagskaart, om hen te "feliciteren" met dit diep trieste jubileum.

2018: Happy-kaartenactie

In november is de Happy-stickerkaartactie voor vluchtelingkinderen van start gegaan. Belangstellenden kunnen een gratis Happy-stickerkaart aanvragen. Deze kunnen zij thuis schrijven en terugsturen. Wij zorgen ervoor dat de kaart terechtkomt bij een vluchtelingkind in een azc. Hoe meer kaarten we ontvangen, hoe meer vluchtelingkinderen we blij kunnen maken. Met de kaartenactie willen we aandacht vragen voor de situatie van vluchtelingkinderen. We hopen dat de kinderen door de kaarten weten dat ze er niet alleen voor staan en even afleiding hebben van hun zorgen.

2018: Open azc dag

Door ontmoetingen tussen Nederlanders en de bewoners van het asielzoekerscentrum ontstaat er begrip voor de situatie van vluchtelingen. Daardoor vergroten we het draagvlak en krijgen bezoekers een beeld van het werk dat VluchtelingenWerk en de andere organiserende partijen doen.  Op zaterdag 22 september 2018 openden 40 asielzoekerscentra (azc's) hun deuren voor bezoekers. Ondanks het regenachtige weer kwamen er meer dan 19.000 bezoekers naar de open dag en vonden er mooie ontmoetingen plaats tussen de bezoekers en bewoners.

Meer informatie

2018: Campagne Geef om vluchtelingkinderen

VluchtelingenWerk Nederland is de belangenbehartiger van vluchtelingen én dus ook van vluchtelingkinderen. In Nederland groeien duizenden vluchtelingkinderen op in centrale opvanglocaties. Zij zijn zich vaak zeer bewust van hun onzekere situatie en hebben veel zorgen. Deze kinderen vormen een kwetsbare groep en daarom zet VluchtelingenWerk dit jaar vluchtelingkinderen centraal. Onze projecten geven kinderen zelfvertrouwen, zorgen voor de broodnodige ontspanning en ondersteunen hen tijdens de asielprocedure. We organiseren onder meer:

 • Kindervakantieweken voor ontspanning
 • Voorlichting en bijeenkomsten voor empowerment
 • Muzikale projecten voor plezier en zelfvertrouwen

Geef ook om vluchtelingen en doe een gift!

2017 + 2018: Bakkie doen? 

Op Wereldvluchtelingendag zorgden we voor prikkelende ontmoetingen tussen Nederlanders en vluchtelingen. Vluchtelingen boden 2.000 voorbijgangers en de media een kopje koffie aan én gingen met hen in gesprek. Op Wereldvluchtelingendag zorgt een bakkie koffie voor gezelligheid en verbinding. Vluchtelingen deelden hun verhalen met voorbijgangers. In het bijbehorende koffiereceptenboekje ‘Bakkie doen?' geven vijf oud-vluchtelingen geven hun smakelijke koffierecepten prijs én vertellen hun verhaal.

Meer informatie

2017: Together for Refugees - Home Safe Home

Met de campagne Together for Refugees - Home Safe Home vragen VluchtelingenWerk Nederland en Ben & Jerry’s aandacht voor een groep mensen die oorlog en geweld zijn ontvlucht, maar ook na hun vlucht nog steeds niet veilig zijn. Het gaat hier om extra kwetsbare mensen zoals alleenstaande vrouwen en LHBT's. VluchtelingenWerk Nederland en Ben & Jerry’s riepen met 17.500 petitie-ondertekenaars Nederlandse en Europese politici op ervoor te zorgen dat vluchtelingen op een veilige manier kunnen worden hervestigd naar Europa.

2017: Verkiezingen

Op 15 maart 2017 waren de Tweede Kamerverkiezingen. Meer dan ooit gingen die over de vraag in wat voor land we willen wonen. Een land van angst en wantrouwen? Of kiezen we voor medemenselijkheid en vertrouwen? VluchtelingenWerk Nederland gelooft in een samenleving waarin mensen rekening houden met elkaar - dus ook met vluchtelingen! In deze campagne vroegen we Nederlanders om hun droom uit te spreken over het land waarin zij willen wonen door onder andere het gratis verkiezingspakket aan te vragen.

Deur-tot-deurwervingscampagne

We voeren momenteel een deur-tot-deurwervingscampagne in verschillende delen van Nederland. De doelen van deze actie zijn: mensen informeren over het werk van VluchtelingenWerk en nieuwe donateurs werven. Hiermee willen we het draagvlak voor vluchtelingen en voor het werk van VluchtelingenWerk vergroten. Ook willen we hiermee het aantal donateurs uitbreiden, aangezien VluchtelingenWerk voor een belangrijk deel afhankelijk is van de bijdragen van particuliere donateurs.

 • Eerdere campagnes

  VluchtelingenWerk heeft in het verleden al veel campagnes gevoerd. Hieronder een overzicht van de belangrijkste campagnes in de afgelopen tien jaar:

 • Klik hier

  2016: Reken op mij

  Nederland is vol gastvrije mensen die begrip hebben voor vluchtelingen. Met de campagne Reken op mij geven wij deze mensen een gezicht. Tijdens de campagne vertellen 'gewone' Nederlanders waarom zij het belangrijk vinden om 'iets' voor vluchtelingen te doen. Daarmee hopen wij anderen te inspireren hetzelfde te doen.

  Terugkerende, jaarlijkse campagne: Gezinshereniging
  Vluchtelingen die in Nederland bescherming vinden, zijn veilig en hoeven niet meer voor hun eigen leven te vrezen. Maar ze maken zich wel grote zorgen over familieleden die zijn achtergebleven. Zolang hun gezin gevaar loopt, is er geen ruimte om een nieuw leven te beginnen. VluchtelingenWerk voert eind dit jaar actie om gezinshereniging onder de aandacht te brengen en extra fondsen te werven om herenigingen mogelijk te maken.
  Presentator Joris Linssen maakte voor VluchtelingenWerk een radiospot voor de campagne gezinshereniging. Hij is zeer betrokken bij het lot van vluchtelingen. Door zijn tv-programma's werd hij geraakt door hun verhalen. Sindsdien werkt hij regelmatig samen met VluchtelingenWerk en zet hij zich in om gevluchte gezinnen weer bij elkaar te brengen.

  2015: Vluchtelingen kunnen op ons rekenen
  Het vluchtelingenvraagstuk is actueler dan ooit. Daarom vragen we met deze campagne aandacht voor onze rol bij de hulp aan vluchtelingen in Nederland. De boodschap van de campagne is: 'Wij kunnen de vluchtelingencrisis niet oplossen. Maar vluchtelingen die in Nederland komen, kunnen wel op ons rekenen!' Met de campagne roepen we mensen op om ook te helpen.

  2014: sms-actie Tegengeluid
  Op sociale media zijn er vele negatieve, opruiende en ongefundeerde reacties op vluchtelingen in Nederland. De wereld op z'n kop: vluchtelingen hebben vreselijke dingen meegemaakt en verdienen juist onze steun. Daarom voerden we half november 2014 een korte actiecampagne rond het thema: 'Het is tijd voor een tegengeluid'.

  2011: Leven in Veiligheid
  Het verhaal van een vluchteling is niet van zijn gezicht af te lezen. Met de campagne Leven in Veiligheid vraagt VluchtelingenWerk Nederland mensen verder te kijken. Wie dat doet, begrijpt dat vluchtelingen als Abdi, Parwana en Ram geen keuze hadden: zij moesten hun land ontvluchten en alles wat hen dierbaar is achterlaten.

  2010: 'Gezocht: parttime held'
  Met deze campagne wil VluchtelingenWerk in twee jaar tijd tweeduizend nieuwe vrijwilligers werven # duizend jongeren en duizend allochtonen. Zo wil VluchtelingenWerk haar vrijwilligersbestand diverser maken. De campagne 'Gezocht: parttime held' presenteert vrijwilligers als helden: mensen die wat betekenen voor een ander. Een vrijwilliger kan zich parttime, naast een baan of studie, inzetten voor een vluchteling en krijgt daar veel voor terug. De helden die centraal staan in de campagne zijn échte vrijwilligers die vertellen wat hun reden is om parttime held te zijn.

  2009: 'Weet u de weg in ...?'
  Ook deze campagne is gericht op het werven van nieuwe vrijwilligers en donateurs voor VluchtelingenWerk. Deze campagne wordt lokaal ingevuld; bijna tweehonderd lokale afdelingen nemen deel. Zij verspreiden huis-aan-huiskaarten, folders en posters. De campagne wordt landelijk ondersteund met reclame op de radio, bilboards en advertenties.

  2006: 'Wanneer geeft Nederland weer thuis?'
  Deze campagne roept tijdens de verkiezingen van 2006 op om met hoofd en hart te stemmen. Daarnaast worden politieke partijen gewezen op een humaan en zorgvuldig vluchtelingenbeleid.

  2004: 'Voor vluchtelingen moet ruimte blijven'
  Tijdens deze landelijke campagne staan vluchtmotieven centraal. De campagne is opgesteld om de Nederlandse bevolking duidelijk te maken hoe belangrijk het is dat mensen, die in eigen land gevaar lopen, hier bescherming kunnen krijgen. VluchtelingenWerk laat met deze campagne zien wat de basis van ons werk is: opkomen voor mensen die bescherming nodig hebben.

  2004: '25 jr VWN: Nederland bedankt'
  2004 is het jubileumjaar voor VluchtelingenWerk geweest. Bijzondere aandacht werd besteed aan de successen die VluchtelingenWerk in 25 jaar behaald heeft. In de media wordt naast het jubileum ook aandacht gevraagd voor de kansen die nog onbenut blijven.

  2002 - 2004: 'Wij maken er werk van'
  Tijdens deze driejarige campagne onderstreept VluchtelingenWerk waar ze al 25 jaar voor staat: opkomen voor de rechten van vluchtelingen en hen helpen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Met dit motto laten we zien dat we dé autoriteit op het gebied van vluchtelingen in Nederland zijn.

  2001 - 2004: 'Eenmalige Bijzondere Maatregel'
  Tijdens deze campagne wordt aandacht geschonken aan vluchtelingen die al jaren in onzekerheid leven. VluchtelingenWerk pleit voor een eenmalige bijzondere regeling (pardon, red.) voor asielzoekers die langer dan drie jaar in Nederland zijn en afkomstig zijn uit een land waar oorlog woedt of waar mensenrechtenschendingen aan de orde van de dag zijn.

  2003: 'Integreren doe je samen'
  'Integreren doe je samen' is onderdeel van de campagne 'Wij maken er werk van'. VluchtelingenWerk laat met deze landelijke campagne zien een organisatie te zijn die werk maakt van integratie, onder meer door ontmoetingen tussen vluchtelingen en Nederlanders te organiseren.

  2003: 'VluchtelingenWerk luidt de noodklok'
  VluchtelingenWerk houdt op 14 januari 2003 een landelijke actiedag en pleit voor een rechtvaardig en humaan vluchtelingenbeleid. Het strenge Nederlandse asielbeleid is doorgeschoten en vluchtelingen krijgen vaak geen humane behandeling meer in Nederland. Samen met andere organisaties pleiten we voor een pardon en een asielprocedure die sneller en zorgvuldiger is.

  2002: 'Op slot doen kan dodelijk zijn'
  Met deze mediacampagne richt VluchtelingenWerk zich op de grote groep kiezers om hen tijdens de verkiezingsperiode bewust te maken van de positie van vluchtelingen.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: