Onze doorlopende campagne 'Bakkie doen'

Onze campagnes voor vluchtelingen

VluchtelingenWerk wil het draagvlak voor vluchtelingen vergroten. Als belangenbehartiger van vluchtelingen, voeren we regelmatig campagne. Dat doen we door aandacht te vragen voor vluchtelingen, uit te leggen wat het inhoudt om te vluchten en te laten zien waar vluchtelingen in Nederland tegenaan lopen. Hieronder een greep uit onze campagnes.

2019: Laat je hart spreken voor vluchtelingen!

Onze campagne 'Laat je hart spreken voor vluchtelingen!'Driekwart van de Nederlanders vindt dat Nederland mensen moet opvangen die vanwege oorlog en geweld hun land moeten verlaten. Dat blijkt uit een onderzoek dat door Respondenten.nl is uitgevoerd, voor het 40-jarig bestaan van onze organisatie. Tegelijkertijd is het opvallend dat driekwart van de mensen denkt dat men in de samenleving negatiever is gaan denken over vluchtelingen. Ruim een derde geeft aan zelf minder positief te zijn gaan denken over vluchtelingen. Negatieve verhalen in de media zouden hierbij een grote rol spelen. Daarom hebben wij samen met ondertekenaars van ons Online Manifest een geluid op social media verspreid waarin vertrouwen luider klinkt dan wantrouwen. En waarin boosheid is vervangen door begrip. Uiteindelijk tekenden meer dan 11.600 mensen ons online manifest!

Help mee: geef voor vluchtelingen

Op zoek naar veiligheid lieten vluchtelingen alles achter wat hun lief is. Nu moeten ze hun leven weer opnieuw opbouwen in een land dat vreemd voor hen is. VluchtelingenWerk helpt vluchtelingen op weg naar een nieuwe toekomst. Jouw bijdrage helpt hier enorm bij!

Ja, ik doe een gift >>

2019: Bakkie doen?

Onze campagne 'Bakkie doen?'Op 20 juni 2019 - Wereldvluchtelingendag - was het weer 'Bakkie Doen'! Door heel Nederland gingen vluchtelingen de straat op om kopjes koffie uit te delen aan voorbijgangers. Waarom is een ‘simpel’ bakkie koffie drinken met elkaar zo waardevol? We merken dat vluchtelingen veel behoefte hebben aan contact met Nederlanders. Dat geeft hen een gevoel van erbij horen en mee mogen doen. Ook willen ze graag de Nederlandse taal oefenen. Hoe kan dat beter dan met een kopje koffie in de hand? Daarom schenken vluchtelingen op Wereldvluchtelingendag  kopjes koffie en delen ze hun verhalen met voorbijgangers. 

2019: Wat zou jij doen?Onze campagne 'Wat zou jij doen?'

Niemand vlucht vrijwillig. Met die boodschap laten we zien dat vluchten geen keuze is, maar dat omstandigheden je dwingen om te vertrekken. In een tijd waarin vluchtelingenbescherming in Nederland en Europa steeds meer onder druk komt te staan is deze boodschap nog urgenter geworden. We stellen bovendien de vraag: 'Wat zou jij doen?'. We nodigen je uit om voor even in de schoenen van een vluchteling te staan.

2019: 3 jaar EU-TurkijedealOnze campagne '3 jaar EU-Turkijedeal'

De EU-Turkijedeal had een oplossing moeten bieden voor de verdrinkingsdoden op de Middellandse Zee, maar de afspraak tussen Europa en Turkije faalt aan alle kanten en mondde uit in een nog grotere humanitaire ramp. Toch noemt de politiek de deal geslaagd. Onbegrijpelijk! Daarom voeren wij actie en sturen wij Kamerleden een verjaardagskaart, om hen te 'feliciteren' met dit dieptrieste jubileum.

2018: Happy-kaartenactie

Onze Happy-kaartenactieIn november is de Happy-stickerkaartactie voor vluchtelingkinderen van start gegaan. Belangstellenden kunnen een gratis Happy-stickerkaart aanvragen. Deze kunnen zij thuis schrijven en terugsturen. Wij zorgen ervoor dat de kaart terechtkomt bij een vluchtelingkind in een azc. Hoe meer kaarten we ontvangen, hoe meer vluchtelingkinderen we blij kunnen maken. Met de kaartenactie willen we aandacht vragen voor de situatie van vluchtelingkinderen. We hopen dat de kinderen door de kaarten weten dat ze er niet alleen voor staan en even afleiding hebben van hun zorgen.

2018: Open azc dagOnze Open azc dag

Door ontmoetingen tussen Nederlanders en de bewoners van het asielzoekerscentrum ontstaat er begrip voor de situatie van vluchtelingen. Daardoor vergroten we het draagvlak en krijgen bezoekers een beeld van het werk dat VluchtelingenWerk en de andere organiserende partijen doen.  Op zaterdag 22 september 2018 openden 40 asielzoekerscentra (azc's) hun deuren voor bezoekers. Ondanks het regenachtige weer kwamen er meer dan 19.000 bezoekers naar de open dag en vonden er mooie ontmoetingen plaats tussen de bezoekers en bewoners.

2018: Campagne Geef om vluchtelingkinderenOnze campagne 'Geef om vluchtelingkinderen'

VluchtelingenWerk Nederland is de belangenbehartiger van vluchtelingen én dus ook van vluchtelingkinderen. In Nederland groeien duizenden vluchtelingkinderen op in centrale opvanglocaties. Zij zijn zich vaak zeer bewust van hun onzekere situatie en hebben veel zorgen. Deze kinderen vormen een kwetsbare groep en daarom zet VluchtelingenWerk dit jaar vluchtelingkinderen centraal. Onze projecten geven kinderen zelfvertrouwen, zorgen voor de broodnodige ontspanning en ondersteunen hen tijdens de asielprocedure. We organiseren onder meer:

  • Kindervakantieweken voor ontspanning
  • Voorlichting en bijeenkomsten voor empowerment
  • Muzikale projecten voor plezier en zelfvertrouwen

2017 + 2018: Bakkie doen? Onze campagne 'Bakkie doen?'

Op Wereldvluchtelingendag zorgden we voor prikkelende ontmoetingen tussen Nederlanders en vluchtelingen. Vluchtelingen boden 2.000 voorbijgangers en de media een kopje koffie aan én gingen met hen in gesprek. Op Wereldvluchtelingendag zorgt een bakkie koffie voor gezelligheid en verbinding. Vluchtelingen deelden hun verhalen met voorbijgangers. In het bijbehorende koffiereceptenboekje ‘Bakkie doen?' geven vijf oud-vluchtelingen geven hun smakelijke koffierecepten prijs én vertellen hun verhaal.

2017: Together for Refugees - Home Safe Home Onze campagne 'Together for Refugees - Home Safe Home'

Met de campagne Together for Refugees - Home Safe Home vragen VluchtelingenWerk Nederland en Ben & Jerry’s aandacht voor een groep mensen die oorlog en geweld zijn ontvlucht, maar ook na hun vlucht nog steeds niet veilig zijn. Het gaat hier om extra kwetsbare mensen zoals alleenstaande vrouwen en LHBT's. VluchtelingenWerk Nederland en Ben & Jerry’s riepen met 17.500 petitie-ondertekenaars Nederlandse en Europese politici op ervoor te zorgen dat vluchtelingen op een veilige manier kunnen worden hervestigd naar Europa.

2017: Verkiezingen

Op 15 maart 2017 waren de Tweede Kamerverkiezingen. Meer dan ooit gingen die over de vraag in wat voor land we willen wonen. Een land van angst en wantrouwen? Of kiezen we voor medemenselijkheid en vertrouwen? VluchtelingenWerk Nederland gelooft in een samenleving waarin mensen rekening houden met elkaar - dus ook met vluchtelingen! In deze campagne vroegen we Nederlanders om hun droom uit te spreken over het land waarin zij willen wonen door onder andere het gratis verkiezingspakket aan te vragen.

Deur-tot-deurwervingscampagne

We voeren momenteel een deur-tot-deurwervingscampagne in verschillende delen van Nederland. De doelen van deze actie zijn: mensen informeren over het werk van VluchtelingenWerk en nieuwe donateurs werven. Hiermee willen we het draagvlak voor vluchtelingen en voor het werk van VluchtelingenWerk vergroten. Ook willen we hiermee het aantal donateurs uitbreiden, aangezien VluchtelingenWerk voor een belangrijk deel afhankelijk is van de bijdragen van particuliere donateurs.

Campagnes tot en met 2016

Benieuwd naar onze eerdere campagnes? We hebben alle campagnes tot en met 2016 op een rij gezet.

Onze campagnes tot en met 2016 >>

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: