Onze fondsen

Met drie fondsen ondersteunen we vluchtelingen direct of indirect: het VluchtelingenFonds (ook wel Noodfonds genaamd), het Draagvlakactiviteitenfonds en het Fonds Vluchtelingenprojecten. Lees alles over deze fondsen.

VluchtelingenFonds 

Voor vluchtelingen die de hoge kosten van bijvoorbeeld een verblijfsvergunning niet kunnen opbrengen, is er een laatste vangnet: het VluchtelingenFonds (ook wel Noodfonds genaamd).

Draagvlakactiviteitenfonds

Uit het Draagvlakactiviteitenfonds financieren we activiteiten van anderen (personen en organisaties) die bijdragen aan het draagvlak voor vluchtelingen in Nederland.

Fonds Vluchtelingenprojecten

Uit het Fonds Vluchtelingenprojecten financieren we activiteiten en initiatieven van vluchtelingen voor en dóór vluchtelingen. LET OP: Het Fonds Vluchtelingenprojecten is gesloten vanwege uitputting van het budget. Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.