Internationaal: onze activiteiten buiten Nederland

Nederland is een van de 27 lidstaten van de Europese Unie. Op het gebied van asiel betekent dit dat Nederland Europese wetten moet omzetten in Nederlands recht.

Projecten

Omdat VluchtelingenWerk het beste wil voor vluchtelingen in andere landen, delen wij graag onze kennis en ervaring met zusterorganisaties in vooral landen aan de buitengrens van Europa.

Grote verschillen tussen EU-landen

De EU heeft sinds 2012 één gemeenschappelijk asielsysteem: GEAS. Toch bestaan er nog grote verschillen tussen de lidstaten in de uitvoering van GEAS. Zo heeft een Iraakse asielzoeker een veel grotere kans om asiel te krijgen in Finland dan in Griekenland.

'Brussel' in de gaten houden

Vanwege het gemeenschappelijke asielsysteem is het van groot belang om 'Brussel' in de gaten te houden. Zo kunnen we in een vroeg stadium het wetgevingsproces beïnvloeden. Daarvoor is VluchtelingenWerk aangesloten bij ECRE, een Europese koepelorganisatie die het wetgevingsproces in Brussel op de voet volgt.

Dossier: vluchtelingen en Europa

Het thema 'vluchtelingen' staat al lange tijd hoog op de Europese agenda. En de laatste maanden krijgt het meer aandacht dan ooit. Wat zijn de belangrijkste punten die de Europese leiders bespreken? En welke informatie is daarover beschikbaar?