Vluchtelingen en Europa

Het thema 'vluchtelingen' staat al lange tijd hoog op de Europese agenda. En de laatste maanden krijgt het meer aandacht dan ooit. Wat zijn de belangrijkste punten die de Europese leiders bespreken? En wat doet en vindt VluchtelingenWerk?

Belangrijkste Europese vragen

Dit zijn de belangrijkste vragen waar de Europese leiders mee te maken hebben:

  • Hoe voorkomt Europa dat er nog meer vluchtelingen verdrinken op de Middellandse Zee?
  • Op welke manier werken de Europese landen samen met landen in de regio? En wat doet Europa al voor het verbeteren van de situatie voor vluchtelingen daar?
  • Wat is het beleid rondom het bouwen van hekken en invoeren van grenscontroles?
  • Op welke manier kan de verantwoordelijkheid voor vluchtelingenbescherming beter worden verdeeld? En wat is daarvoor nodig?
  • Wat zijn de Europese antwoorden op de huidige vluchtelingenproblematiek? En hoe zorgen we ervoor dat vluchtelingen altijd de bescherming krijgen die ze nodig hebben?

Aandacht voor vluchtelingen

Wekelijkse vinden er topvergaderingen plaats in Brussel en zijn er debatten in de Tweede Kamer over de Europese asiel- en vluchtelingen-agenda. Er is nog nooit zoveel media-aandacht geweest voor de Europese dimensie van asielbeleid. En de publieke debatten en bijeenkomsten over dit onderwerp buitelen over elkaar heen.

Lobby en beleidsbeïnvloeding

VluchtelingenWerk zet zich via lobby en beleidsbeïnvloeding - in Den Haag en Brussel - met hart en ziel in voor de belangen van vluchtelingen in en langs de grenzen van Europa. Ook werken we daartoe samen met andere organisaties, zoals onze koepelorganisatie ECRE, UNHCR, Amnesty International en andere (humanitaire) organisaties.

Onze belangrijkste boodschap

Onze belangrijkste boodschap is in drie aanbevelingen samen te vatten:

  • investeer in bescherming van vluchtelingen in de regio, zodat ook zij een toekomstperspectief hebben
  • zorg voor veilige en legale manieren om bescherming te vinden in Europa
  • zet in op een eerlijker verdeling van de verantwoordelijkheid voor vluchtelingenbescherming binnen Europa

Deel dit met anderen