Project Euro-Wijzer 3

Als vluchtelingen in Nederland aankomen, hebben ze vaak geen enkel financieel vangnet. Dat maakt hen kwetsbaar. Met het project Euro-Wijzer 3 ondersteunt VluchtelingenWerk Nederland vluchtelingen om financieel zelfredzaam te worden en (verdere) schulden te voorkomen. Het project wordt mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds en de donateurs van VluchtelingenWerk Nederland. Euro-Wijzer 3 is gestart in februari 2018 en loopt tot december 2020. Na de projectperiode maakt Euro-Wijzer onderdeel uit van de reguliere dienstverlening van VluchtelingenWerk.

 • Het project

  Over Euro-Wijzer 3

  VluchtelingenWerk wil voorkomen dat vluchtelingen problematische schulden krijgen. Een gezonde financiële situatie is immers onmisbaar voor een goede integratie. VluchtelingenWerk heeft in eerdere projecten samen met Nibud de methode 'Omgaan met Geld' ontwikkeld.
  Deze methode richt zich specifiek op de aanpak van schuldpreventie bij vluchtelingen. We hebben ervaren dat het effectief is deze methode vroeg in het integratieproces aan te bieden. De komende drie jaar zorgen wij ervoor dat deze financiële methode een vast onderdeel wordt van onze reguliere dienstverlening in de Maatschappelijke begeleiding.  De uitdaging is om iedere vluchteling, nadat hij/zij in een gemeente is komen wonen, passende begeleiding aan te bieden die nodig is om structureel financieel zelfredzaam te worden en te blijven.

  Waarom Euro-Wijzer 3?

  Het thema schulden en armoede in Nederland krijgt de afgelopen jaar veel aandacht. Meer dan een miljoen volwassenen en kinderen in Nederland leven in armoede. Vluchtelingen behoren tot de risicogroep die in problematische schulden terecht kan komen. Zij starten hun verblijf in Nederland vaak met een zeer kwetsbare inkomenspositie. Een aantal factoren heeft hier invloed op:

  • Om de reis naar Nederland mogelijk te maken, zijn vaak schulden gemaakt.
  • Veel statushouders voelen een grote financiële druk ten opzichte van hun elders verblijvende familie.
  • Om hun huis te kunnen inrichten, hebben zij een inrichtingskrediet gekregen. Dit is vaak een lening.
  • Ze moeten hoge legeskosten betalen voor gezinshereniging en een lening afsluiten bij DUO om hun inburgeringslessen te kunnen bekostigen.

   

  Bovendien is het voor mensen met een andere culturele achtergrond, die de Nederlandse taal (nog) niet machtig zijn, bijna onmogelijk om zonder begeleiding financieel zelfredzaam te worden. Zij komen uit een situatie waarin overleven voorop stond en zijn vaak niet bekend met het leven in een digitale samenleving.

 • Doelstelling en resultaten

  Wat levert Euro-Wijzer 3 op?

  Doelstelling van het project is dat Euro-Wijzer structureel onderdeel wordt van de maatschappelijke begeleiding van VluchtelingenWerk. Daarnaast willen we minimaal 75% van de Nederlandse gemeenten laten zien dat het noodzakelijk is om deze groep anders te benaderen als het gaat om financiële zelfredzaamheid. Door de inzet van minimaal 500 getrainde vrijwillige medewerkers als budgetcoaches willen we minimaal 5.000 vluchtelingen begeleiden bij het verbeteren van hun financiële zelfredzaamheid en daarmee bij hun integratie in de Nederlandse samenleving.

  Resultaten

  Na afloop van deze drie jaar:

  • zijn er op iedere locatie van VluchtelingenWerk voldoende specifiek getrainde vrijwilligers, minimaal 500, waardoor minstens 5.000 vluchtelingen begeleid kunnen worden op financieel gebied.
  • hebben 80-100% van onze maatschappelijk begeleiders kennis van methode Euro-Wijzer.
  • zijn de trainingen opgenomen in het landelijke en regionale trainings- en opleidingsaanbod van VluchtelingenWerk.
  • is bij iedere regionale stichting een aandachtsfunctionaris aanwezig die zich richt op de financiële zelfredzaamheid.
  • is de aanpak van Euro-Wijzer en de resultaten van een effectmeting gedeeld met externe partners.
  • wordt er samengewerkt met externe partners, waardoor een regionaal netwerk ‘schuldpreventie’ ontstaat.
  • wordt de aanpak van Euro-Wijzer door 75% van de gemeenten omarmd en bekostigd.

  Voor wie?

  Euro-Wijzer III is bedoeld voor vluchtelingen met een geldige verblijfsvergunning, die nog onvoldoende kennis hebben van budgetbeheer en omgaan met financiën in Nederland.

 • De methode

  De methode Euro-Wijzer 3

  Om de financiële zelfredzaamheid van vluchtelingen te vergroten, is de bestaande Nibud cursus ‘Omgaan met Geld’ toepasbaar gemaakt voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning. De cursus is zo aangepast dat deze gegeven kan worden aan groepen vluchtelingen of als methode ingezet in de één-op-één begeleiding door vrijwillige budgetcoaches. De methode houdt rekening met vluchtelingen die nog niet zo goed de Nederlandse taal beheersen door speciale oefeningen, de inzet van een tolk en vertalingen van teksten.

  Elke module start met de vraag ‘Hoe ging dat vroeger bij jou?’. Op deze manier sluit de cursus aan bij de persoonlijke situatie van de vluchteling waardoor de methode kan worden gebruikt met deelnemers met diverse achtergronden en opleidingsniveaus.

  Maatwerk staat voorop: er wordt altijd gekeken naar de behoefte van de individuele vluchteling.

 • De rol van VluchtelingenWerk

  Onze rol

  Met bijna 40 jaar ervaring kent VluchtelingenWerk vluchtelingen als geen ander. Wij begeleiden hen vanaf aankomst in Nederland en zijn bekend met hun specifieke problemen en omstandigheden. Wij bouwen een vertrouwensband op die essentieel is bij een gevoelig onderwerp als financiën. Onze medewerkers en vrijwilligers hebben speciale aandacht voor de culturele verschillen die bij het omgaan met geld komen kijken. Ook houden wij rekening met het taal- en opleidingsniveau van onze cliënten.

 • Persoonlijke reacties

  'Al bij ons eerste contact praten we over het belang van een zorgvuldige financiële administratie. We kijken naar de logo’s van overheidsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen en de gemeente. Zo krijgt de cliënt snel inzicht in wat deze organisaties doen en welke post belangrijk is.'

  Reshma de Bruyn, budgetcoach

  'In Nederland is het meeste geld onzichtbaar. Je ontvang het op je bankrekening en het verdwijnt weer automatisch.'

  Tiru uit Ethiopië over automatische incasso’s.

 • Samenwerking met partners

  Samenwerking met partners

  Een van de belangrijke partners in Euro-Wijzer zijn de gemeenten. Zij zijn uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen. De financiële zelfredzaamheid maakt hier een wezenlijk deel vanuit. Het is daarom belangrijk dat gemeenten de meerwaarde onderkennen van extra ondersteuning op het gebied van omgaan met geld bij vluchtelingen. Daarnaast willen we onze ervaringen en kennis met interne en externe partners delen om elkaar te versterken. Zo ontstaat een regionaal netwerk dat een vangnet kan zijn voor vluchtelingen die dat nodig hebben.

  De aanpak van Euro-Wijzer is gericht op schuldpreventie en niet op schuldhulpverlening. Zodra de schulden dermate toenemen dat dit buiten het kennis- en begeleidingsgebied van de budgetcoach komt te liggen, wordt doorverwezen naar instanties die gespecialiseerd zijn in schuldhulpverlening, bijvoorbeeld Schuldhulpmaatjes, Humanitas, schuldhulpverlening, etc. Om uit de schulden te komen én te blijven, is naast grip op geld ook het hebben van een baan een oplossing naar economische zelfstandigheid. Daarom kunnen cliënten vanuit budgetcoaching worden doorverwezen naar onze arbeidscoaches en/of project VIP 2.

  Oranje FondsEuro-Wijzer 3 is een project van VluchtelingenWerk Nederland. Het project wordt gefinancierd door het Oranje Fonds en Achmea met cofinanciering van (donateurs van) VluchtelingenWerk.

  Achmea

 • Meer weten of meedoen?

  Wil je meer weten over Euro-Wijzer 3? Stuur dan een e-mail naar de landelijk projectleider Corine van Egten: cvanegten@vluchtelingenwerk.nl.

  Voor meer informatie over de uitvoering van de projecten in jouw regio kun je contact opnemen met de regionaal projectleider:

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: