Afgerond project Euro-Wijzer

Als vluchtelingen in Nederland aankomen, hebben ze vaak geen enkel financieel vangnet. Dat maakt hen kwetsbaar. Met het project Euro-Wijzer heeft VluchtelingenWerk Nederland vluchtelingen geholpen om financieel zelfredzaam te worden en (verdere) schulden te voorkomen. Dit project is afgerond in 2017.

 • Het project

  Vluchtelingen starten hun verblijf in Nederland veelal met een sociaal-economische achterstand. Ze hebben nog geen werk en meestal geen financiële buffer. Terwijl ze in de beginfase wel meteen veel kosten hebben.

  Preventie

  Hoe kun je voorkomen dat vluchtelingen verder in de schulden komen? Wij denken dat we vluchtelingen hierin kunnen ondersteunen met de juiste voorlichting en training, de inzet van budgetcoaches en een financieel spreekuur.

  Samenwerking

  We werken in het project Euro-Wijzer nauw samen met andere instanties die zich bezighouden met schuldpreventie: gemeenten, nutsbedrijven en sociale partners als Schuldhulpmaatje, lokale formulierenbrigades, Humanitas en het Nibud. Euro-Wijzer wordt mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds.

 • Achtergrond

  Uit een onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat 35 procent van de huishoudens met een vluchtelingenachtergrond in Nederland rond of onder de armoedegrens leeft (SCP, 2014). Hun slechte inkomenspositie is te verklaren doordat vluchtelingen nog relatief kort in Nederland zijn, de taal moeten leren, vaak voor extra uitgaven staan en geen sociaal vangnet hebben.

  Start met schuld

  Zodra vluchtelingen een verblijfsvergunning hebben en een woning krijgen, ontvangen ze veelal een bijstandsuitkering. Om hun huis in te richten, ontvangen ze een inrichtingskrediet waardoor ze al starten met een schuld. Matrassen, beddengoed, koelkast, tafel en stoelen: alles moet worden aangeschaft. Daar komen nog kosten voor gezinshereniging en het inburgeringstraject bovenop.

  12.000 euro schuld

  Een gemiddeld vluchtelinggezin heeft zo al snel 12.000 euro schuld opgebouwd voor ze goed en wel aan hun leven in Nederland kunnen beginnen.

 • Onze rol

  Om te voorkomen dat vluchtelingen dermate financiële problemen krijgen dat ze in de schuldsanering of schuldhulpverlening belanden, zijn we het project Euro-Wijzer gestart.

  Hoe ondersteunen we vluchtelingen?

  Door het geven van groepsgewijze trainingen en met de inzet van vrijwillige budgetcoaches werken we aan financiële zelfredzaamheid. Het Nibud heeft speciaal voor dit project materiaal ontwikkeld dat aansluit bij de belevingswereld en context van vluchtelingen. Daarnaast kunnen vluchtelingen op regionale spreekuren terecht met financiële vragen of voor advies.

  Wat leren deelnemers?

  • een financieel overzicht maken van eigen inkomsten en uitgaven;
  • welke financiële voorzieningen er zijn en waar ze recht op hebben;
  • internetbankieren;
  • bespaartips;
  • een eigen administratie opzetten en bijhouden.

  Bijzonderheden

  Financiën zijn een gevoelig en cultureel bepaald thema, daar houden we sterk rekening mee. De privacy en vertrouwelijkheid van de deelnemers staan voorop. Een ander aspect is de taal. We benaderen mensen in een zo vroeg mogelijk stadium van de begeleiding in Nederland om mee te doen, dan zijn ze de taal vaak nog niet volledig machtig. Onze vrijwilligers zijn getraind om hier goed mee om te gaan, zodat iedereen de begeleiding krijgt die hij of zij nodig heeft.

 • Resultaten

  Met het project Euro-Wijzer willen we de volgende resultaten bereiken:

  • 1000 vluchtelingen zijn gecoacht in het verbeteren van hun financiële zelfredzaamheid;
  • 1000 vluchtelingen maken meer en beter gebruik van inkomensondersteunende voorzieningen;
  • 400 vrijwilligers zijn getraind om vluchtelingen te ondersteunen bij (het ontwikkelen van) hun financiële vaardigheden;
  • de activiteiten van deze vrijwilligers zijn aanvullend op de activiteiten van professionals in het veld van schuldhulpverlening en armoedebestrijding;
  • inkomensondersteunende voorzieningen voor vluchtelingen in gemeenten zijn goed inzichtelijk gemaakt;
  • extra aandacht is besteed aan financieel risicogedrag bij jongeren door het ontwikkelen en inzetten van materiaal en het organiseren van bijeenkomsten over financiële opvoedingsondersteuning;
  • opgedane kennis en ervaring is gedeeld binnen maar ook buiten VluchtelingenWerk.
 • Meer weten of meedoen?

  Wil je meer weten over Euro-Wijzer of het project (financieel) ondersteunen? Stuur dan een mail naar landelijk projectleider Myrte Lucassen, via mlucassen@vluchtelingenwerk.nl

  De regionale projectleiders van Euro-Wijzer zijn:

Meer informatie