Afgerond project Euro-Wijzer

Wanneer vluchtelingen in Nederland aankomen, hebben ze vaak geen enkel financieel vangnet. Dat maakt hen kwetsbaar. Met het project Euro-Wijzer heeft VluchtelingenWerk Nederland vluchtelingen geholpen om financieel zelfredzaam te worden en (verdere) schulden te voorkomen. Dit project is afgerond in 2017 en heeft een vervolg gekregen in project Euro-Wijzer 3. Na 2020 wordt de methode Euro-Wijzer opgenomen in de reguliere dienstverlening van VluchtelingenWerk, als methode binnen de maatschappelijke en financiële begeleiding.

Met het project Euro-Wijzer 2 hebben we de volgende resultaten behaald:

 • Gedurende de looptijd van Euro-Wijzer 2 hebben 873 vluchtelingen deelgenomen aan een groepscursus ‘Omgaan met geld’
 • en zijn 519 vluchtelingen individueel begeleid.
 • Gedurende project Euro-Wijzer 2 zijn 362 vrijwilligers actief geweest en getraind om vluchtelingen te ondersteunen bij (het ontwikkelen van) hun financiële vaardigheden;
 • De activiteiten van deze vrijwilligers zijn aanvullend op de activiteiten van professionals in het veld van schuldhulpverlening en armoedebestrijding;
 • Inkomensondersteunende voorzieningen voor vluchtelingen in gemeenten zijn goed inzichtelijk gemaakt: op 47 locaties is een voorzieningencheck (sociale kaart van inkomensondersteunende voorzieningen) gemaakt;
 • Extra aandacht is besteed aan financieel risicogedrag bij jongeren door het ontwikkelen en inzetten van materiaal en het organiseren van bijeenkomsten over financiële opvoedingsondersteuning;
 • Opgedane kennis en ervaring is gedeeld binnen maar ook buiten VluchtelingenWerk.
 • Samenwerking met partners

  We werkten in het project Euro-Wijzer 2 nauw samen met andere instanties die zich bezighouden met schuldpreventie: gemeenten, nutsbedrijven en sociale partners als Schuldhulpmaatje, lokale formulierenbrigades, Humanitas en het Nibud. Euro-Wijzer 2 werd mede mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds.

 • Meer weten?

  Neem contact op met Corine van Egten, projectleider van Euro-Wijzer 3/ stafmedewerker integratie: cvanegten@vluchtelingenwerk.nl

Meer informatie

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: