Aan het werk via Project VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren)

Afgerond project VIP – Vluchtelingen Investeren in Participeren

Met project VIP ondersteunde VluchtelingenWerk Nederland vluchtelingen om hen duurzaam toe te leiden naar de Nederlandse arbeidsmarkt.

Vluchtelingen willen zelf ook graag zo snel mogelijk meedoen. Ook op de arbeidsmarkt. Toetreden betekent drempels overwinnen: een nieuw netwerk opbouwen, het leren van werknemersvaardigheden, het krijgen van zelfvertrouwen om zich bij een werkgever te presenteren en bekend raken met de Nederlandse (werk)cultuur. Het project VIP ondersteunde vluchtelingen hierbij. Het VIP-project liep van oktober 2015 t/m eind 2017. Begin 2018 is het vervolgproject VIP2 gestart. Dit project heeft tot doel om de VIP-methodiek uit te breiden zodat we nog integraler kunnen gaan werken en we bijvoorbeeld al tijdens het inburgeringstraject met VIP kunnen starten.

 • Over het project VIP

  Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) is een landelijk project van VluchtelingenWerk dat loopt in ruim vijftig gemeenten. Ons doel: versnelde integratie en duurzame inzet van vluchtelingen.

  In het project VIP werken we samen met werkgevers, opleiders en de lokale overheid om 1.500 vluchtelingen voor te bereiden op werk. Wij geloven in een integrale aanpak die aansluit bij de inburgering. Daardoor verminderen de barrières die er nu zijn voor arbeidsparticipatie en nemen alle partijen hun verantwoordelijkheid: vluchtelingen, werkgevers, opleiders én overheid. Zo kunnen vluchtelingen bewust keuzes maken, hun weg vinden en kansen krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

  1.500 vluchtelingen naar baan of opleiding

  Onze rol is het bevorderen van participatie op de arbeidsmarkt bij 1.500 vluchtelingen. Zo kunnen zij een baan vinden óf een opleiding starten. Dit doen we door:

  • Het aanbieden van een trainingsprogramma waarbij de deelnemers de kerncompetenties leren die nodig zijn om 'arbeidsmarktfit' te zijn. Het VIP-traject bestaat verder uit ontmoetingsactiviteiten, werkbezoeken en de inzet van rolmodellen.
  • Het bieden van individueel maatwerk: een persoonlijke coach (vrijwilliger) werkt samen met de deelnemer aan de persoonlijke doelen en het realiseren van het individuele actieplan. De deelnemer maakt kennis met het bedrijfsleven en opleidingen en krijgt een werkervaringsplek. Er is een opleidingsbudget voor persoonlijke ontwikkeling.
  • Het bedrijfsleven te interesseren voor de doelgroep door hen het potentieel van vluchtelingen te laten ervaren. Door werkgevers in contact te brengen met vluchtelingen met als doel dat zij binnen hun bedrijf ruimte bieden aan vluchtelingen in de vorm van stages of (vrijwilligers)werk. Ook biedt VluchtelingenWerk expertmeetings en training voor bedrijven.
  • De (lokale) overheid te overtuigen van onze integrale aanpak/methodiek om vluchtelingen langdurig uit de bijstand te krijgen.
 • Waarom VIP?

  Vluchtelingen hebben vaak een achterstand op de Nederlandse arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is bekend dat vluchtelingen gemotiveerde doorzetters zijn, maar ontregeld zijn door hun vlucht en door hun onzekere toekomst in Nederland. Ook zijn zij vaak niet bekend met de arbeidsmarkt in Nederland. Vluchtelingen hebben kennis en vaardigheden nodig om toegang te krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt.

 • Resultaten

  Met het project VIP zijn de volgende resultaten bereikt:

  • 1575 vluchtelingen zijn bereikt en zo beter toegerust en geïnformeerd over hun arbeidsmarktperspectief. Zij maken hierdoor betere loopbaankeuzes en vergroten hiermee hun kansen op de arbeidsmarkt;
  • 463 arbeidscoaches zijn geworven en (waar nodig) getraind;
  • 57 gemeenten zijn met VIP gestart, waardoor de (regionale) samenwerking is versterkt;
  • 700 bedrijven hebben een bijdrage geleverd aan het project VIP. Hierdoor is het draagvlak voor en de kennis van vluchtelingen bij werkgevers vergroot. Dit zorgt voor een betere match tussen vluchtelingen en werk;
  • De VIP-methodiek is beschreven, hierdoor ligt er een beproefd plan van aanpak voor loopbaanoriëntatie op maat.
 • Samenwerking

  VluchtelingenWerk werkt als maatschappelijk partner samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Via dit partnerschap zitten we samen met werkgevers om tafel om hen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met vluchtelingen.

  Veel gemeenten zijn overtuigd van de integrale aanpak/methodiek van project VIP om vluchtelingen langdurig uit de bijstand te krijgen. VIP wordt in ruim vijftig gemeenten uitgevoerd. Bekijk de folder voor gemeenten.

  Dit project wordt medegefinancierd door het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en de Rabobank Foundation.

 • Meer weten?

  Vragen en opmerkingen rondom Samenspel kunnen worden gericht aan projectontwikkelaar Marian Hendrix, mhendrix@vluchtelingenwerk.nl

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: