Teklit werkt in een restaurant

Afgeronde projecten VIP – Vluchtelingen Investeren in Participeren

In de VIP-projecten ondersteunde VluchtelingenWerk Nederland vluchtelingen om hen duurzaam toe te leiden naar de Nederlandse arbeidsmarkt.

Vluchtelingen willen zelf ook graag zo snel mogelijk meedoen. Ook op de arbeidsmarkt. Toetreden betekent drempels overwinnen: een nieuw netwerk opbouwen, het leren van werknemersvaardigheden, het krijgen van zelfvertrouwen om zich bij een werkgever te presenteren en bekend raken met de Nederlandse (werk)cultuur. De projecten VIP ondersteunden vluchtelingen hierbij door middel van training, coaching en het opdoen van praktijkervaring.

 • Het VIP2-project liep van november 2017 t/m november 2020. In deze periode zijn 1537 vluchtelingen arbeidsfit gemaakt. 
 • Het VIP1-project liep van oktober 2015 t/m eind 2017. In deze periode zijn 1575 vluchtelingen arbeidsfit gemaakt.

Hoe vind je werk?

 • Resultaten Project VIP2

  Het doel van het project VIP2 was om vluchtelingen voor te bereiden op de Nederlandse arbeidsmarkt door middel van training, coaching en het opdoen van praktijkervaring.

  Tussen november 2017 en november 2020 zijn er binnen het VIP2-project 1537 vluchtelingen arbeidsfit gemaakt. Zij kregen meer inzicht in hun wensen en ambities en hun mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Dit vormde een belangrijke stap richting een stage of betaalde baan.

  Het succes van het VIP2-project bevond zich in de duurzame toeleiding van vluchtelingen naar de arbeidsmarkt. Elke deelnemer volgde een traject van 6 maanden met als belangrijkste onderdelen:

  • Maatwerk door één-op-één begeleiding door een vrijwillige arbeidscoach
;
  • Opbouwen van een netwerk door o.a. praktijkervaring en stagelopen;
  • Deelnemers worden zich bewust van hun kwaliteiten zodat ze zich met meer zelfvertrouwen aan een werkgever kunnen presenteren;
  • 
Deelnemers leren meer over hun kansen en mogelijkheden in Nederland. Dit helpt hen in hun zoektocht naar een baan.


  Ook de samenwerking tussen VluchtelingenWerk, gemeenten en werkgevers was doorslaggevend voor het succes van VIP2. Dankzij het project kon VluchtelingenWerk een brug slaan tussen vluchtelingen, gemeenten en werkgevers.

  Met het project VIP2 zijn de volgende resultaten bereikt:

  • 1537 vluchtelingen hebben deelgenomen aan een geïntegreerd traject van groepstraining, coaching en praktijkervaring
  • Er zijn 133 groepstrainingen georganiseerd door heel Nederland
  • 444 arbeidscoaches hebben zich vrijwillig ingezet voor de begeleiding van vluchtelingen

  Samenwerking

  • Er is samengewerkt met 105 gemeenten
  • 256 werkgevers hebben deelnemers een bedrijfsbezoek of praktijkervaring aangeboden
  • Samen met gemeenten en werkgevers zijn er 33 kennisdeelbijeenkomsten georganiseerd door het hele land

  Kennisontwikkeling

  • De VIP-methodiek is doorontwikkeld, met name voor specifieke doelgroepen (VIP A1, VIP in eigen taal en VIP Jongeren)
  • In samenwerking met de trainers zijn er trainingshandleidingen ontwikkeld die ook kunnen worden ingezet na afloop van het project
  • Er is een kennisplatform gelanceerd waar vrijwillige arbeidscoaches hun deskundigheid kunnen vergroten
  • Door onderzoeksbureau Verwey-Jonker is er onderzoek gedaan naar de impact van VIP2. Door het project zijn deelnemers niet alleen dichterbij een stage of baan gekomen, maar hebben ze ook beter zicht gekregen op hun wensen en talenten.

   

 • Resultaten Project VIP1

  Met het project VIP1 zijn de volgende resultaten bereikt:

  • 1575 vluchtelingen zijn bereikt en zo beter toegerust en geïnformeerd over hun arbeidsmarktperspectief. Zij maken hierdoor betere loopbaankeuzes en vergroten hiermee hun kansen op de arbeidsmarkt;
  • 463 arbeidscoaches zijn geworven en (waar nodig) getraind;
  • 57 gemeenten zijn met VIP gestart, waardoor de (regionale) samenwerking is versterkt;
  • 700 bedrijven hebben een bijdrage geleverd aan het project VIP. Hierdoor is het draagvlak voor en de kennis van vluchtelingen bij werkgevers vergroot. Dit zorgt voor een betere match tussen vluchtelingen en werk;
  • De VIP-methodiek is beschreven, hierdoor ligt er een beproefd plan van aanpak voor loopbaanoriëntatie op maat.
 • Waarom VIP?

  Vluchtelingen hebben vaak een achterstand op de Nederlandse arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is bekend dat vluchtelingen gemotiveerde doorzetters zijn, maar ontregeld zijn door hun vlucht en door hun onzekere toekomst in Nederland. Ook zijn zij vaak niet bekend met de arbeidsmarkt in Nederland. Vluchtelingen hebben kennis en vaardigheden nodig om toegang te krijgen tot de Nederlandse arbeidsmarkt.

 • Over het project VIP

  Vluchtelingen Investeren in Participeren (VIP) is een landelijk project. Ons doel: versnelde integratie en duurzame inzet van vluchtelingen.

  In het project VIP werken we samen met werkgevers, opleiders en de lokale overheid om vluchtelingen voor te bereiden op werk. Wij geloven in een integrale aanpak die aansluit bij de inburgering. Daardoor verminderen de barrières die er nu zijn voor arbeidsparticipatie en nemen alle partijen hun verantwoordelijkheid: vluchtelingen, werkgevers, opleiders én overheid. Zo kunnen vluchtelingen bewust keuzes maken, hun weg vinden en kansen krijgen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

  Op weg naar een baan of opleiding

  Onze rol is het bevorderen van participatie op de arbeidsmarkt. Zo kunnen vluchtelingen een baan vinden óf een opleiding starten. Dit doen we door:

  • Het aanbieden van een trainingsprogramma waarbij de deelnemers de kerncompetenties leren die nodig zijn om 'arbeidsmarktfit' te zijn. Het VIP-traject bestaat verder uit ontmoetingsactiviteiten, werkbezoeken en de inzet van rolmodellen.
  • Het bieden van individueel maatwerk: een persoonlijke coach (vrijwilliger) werkt samen met de deelnemer aan de persoonlijke doelen en het realiseren van het individuele actieplan. De deelnemer maakt kennis met het bedrijfsleven en opleidingen en krijgt een werkervaringsplek. Er is een opleidingsbudget voor persoonlijke ontwikkeling.
  • Het bedrijfsleven te interesseren voor de doelgroep door hen het potentieel van vluchtelingen te laten ervaren. Door werkgevers in contact te brengen met vluchtelingen met als doel dat zij binnen hun bedrijf ruimte bieden aan vluchtelingen in de vorm van stages of (vrijwilligers)werk. Ook biedt VluchtelingenWerk expertmeetings en training voor bedrijven.
  • De (lokale) overheid te overtuigen van onze integrale aanpak/methodiek om vluchtelingen langdurig uit de bijstand te krijgen.
 • Samenwerking

  VluchtelingenWerk werkt als maatschappelijk partner samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Via dit partnerschap zitten we samen met werkgevers om tafel om hen op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met vluchtelingen.

  De Refugee Talent Hub was een belangrijke partner van VIP2. Naast het organiseren van Meet & Greets hebben Refugee Talent Hub en VIP2 in 2020 samen het glossy magazine Werk uitgebracht.

  Veel gemeenten zijn overtuigd van de integrale aanpak/methodiek van project VIP om vluchtelingen langdurig uit de bijstand te krijgen.

  VIP1 werd in in ruim vijftig gemeenten uitgevoerd. Tijdens het VIP2-project is er samengewerkt met 105 gemeenten en 256 werkgevers.

  Beide projecten werden medegefinancierd door het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en de Rabobank Foundation.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: