Afgeronde Projecten Terugkeer: terug naar het land van herkomst

Vluchtelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen, moeten Nederland zelfstandig verlaten. Dat is na een vaak jarenlang verblijf in Nederland verre van eenvoudig. Hoe veilig is de situatie in het land van herkomst nu? Zijn er banen? En hoe zal de familie reageren op de terugkeer? 

VluchtelingenWerk, die gedurende de hele asielprocedure naast de asielzoeker staat, kan op een respectvolle manier helpen bij het voorbereiden van zelfstandige terugkeer. Dat deden we via twee projecten: ons project voor toekomstorientatie en counseling Een Nieuw Hoofdstuk en ons project voor zelfstandige terugkeer Met Opgeheven Hoofd. Deze projecten liepen van oktober 2015 t/m maart 2018. Op dit moment loopt het vervolgproject Met Opgeheven Hoofd 2.

Met goede begeleiding is terugkeer mogelijk. Daar gelooft VluchtelingenWerk in. Zo maken we de cirkel van onze dienstverlening rond: het adviseren van (uitgeprocedeerde) asielzoekers en vluchtelingen van A tot Z – van aankomst tot zelfstandigheid – waar ter wereld dit ook is.

Met het project Met Opgeheven Hoofd hebben we de volgende resultaten behaald:

Toekomstoriëntatie en counseling

 • Binnen ons counselingsproject Een Nieuw Hoofstuk zijn 319 cliënten ingeschreven en begeleid.
 • 46 mensen hebben we voor terugkeer doorverwezen naar Met Opgeheven Hoofd, en 77 mensen naar andere terugkeerorganisaties.
 • Door het hele land zijn 21 steunpunten opgezet, dus we hebben de landelijke dekking waargemaakt.
 • Op veel plekken nemen projectmedewerkers deel aan LTO's (Lokaal Terugkeer Overleggen) en is er afstemming met gemeenten en ketenpartners.

Menskracht

 • In totaal zijn 122 vrijwilligers actief (geweest) en het overgrote deel daarvan volgde een of beide terugkeercursussen.
 • Er waren 19 Counselors, 5 Consulenten Landen van Herkomst en 5 Regionale Projectleiders actief binnen onze projecten.

Internationale samenwerking

 • VluchtelingenWerk is lid geworden van het ERSO-netwerk en tijdens de loop van deze proecten ook voorzitter geweest.
 • Er zijn nauwe banden opgezet met partnerorganisaties in 5 focuslanden.
 • We hebben capaciteitsopbouw en institutionele ondersteuning geboden in: Nigeria, Ethiopië, Guinee, Armenië en Irak.
 • In Nederland zijn er samenwerkingsovereenkomsten met terugkeerorganisaties Bridge to Better, ROS, Solid Road, WereldWijd en IOM.

Terugkeer: Met Opgeheven Hoofd

 • Binnen het project Met Opgeheven Hoofd zijn 148 cliënten ingeschreven. Hiervan keerden 51 al terug en kregen re-integratieondersteuning in hun land van herkomst.
 • Er zijn goede duurzame samenwerkingsverbanden opgezet tussen de Consulenten Landen van Herkomst en de lokale partnerorganisaties in de landen.
 • Samenwerking

  Het fonds voor asiel, migratie en integratie van de EU

  Voor de begeleiding rondom terugkeer werken we nauw samen met partners in Nederland die zich bezighouden met terugkeer en re-integratie. Ook maken we deel uit van ERSO, het netwerk van European Reintegration Support Organisations. ERSO ondersteunt in samenwerking met partner-NGO's in landen van herkomst de duurzame re-integratie van uitgeprocedeerde asielzoekers.

  Met Opgeheven Hoofd 1werd gefinancierd door het Asiel- en Migratie- en Integratiefonds van de Europese Unie (AMIF). Terugkeerbegeleiding is sinds 2016 in projectvorm deel van de dienstverlening van VluchtelingenWerk. Het huidige project MOH2 loopt tot oktober 2020.

   

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: