Onze afgeronde projecten

Hieronder vind je een overzicht van de projecten van VluchtelingenWerk Nederland die zijn afgerond. Klik op een project om er meer over te lezen.

Afgeronde projecten VIP

Vluchtelingen willen zelf ook graag zo snel mogelijk meedoen op de arbeidsmarkt. Dit betekent wel dat ze drempels moeten overwinnen: een nieuw netwerk opbouwen, het leren van werknemersvaardigheden, het krijgen van zelfvertrouwen om zich bij een werkgever te presenteren en bekend raken met de Nederlandse (werk)cultuur. Het project VIP ondersteunde vluchtelingen hierbij.

Afgerond project Euro-Passie

In het project Euro-Passie is de gelijknamige cursus ontwikkeld, waarin jongeren voorlichting krijgen over geld. Het doel van het project was om problematische schulden te voorkomen bij kwetsbare jonge vluchtelingen en hen met behulp van een nieuw ontwikkelde methodiek te leren hoe om te gaan met geld. Dit project liep van juni 2018 tot december 2019.

Project Euro-Wijzer van VluchtelingenWerkAfgeronde projecten Terugkeer

Vluchtelingen van wie de asielaanvraag is afgewezen, moeten Nederland zelfstandig verlaten. Dat is na een vaak jarenlang verblijf in Nederland verre van eenvoudig. Hoe veilig is de situatie in het land van herkomst nu? Zijn er banen? En hoe zal de familie reageren op de terugkeer? Wij helpen vluchtelingen zich goed voor te bereiden op hun terugkeer. Dit project is afgerond in 2018.

Afgerond project Euro-Wijzer

Wanneer vluchtelingen in Nederland aankomen, hebben ze vaak geen enkel financieel vangnet. Dat maakt hen kwetsbaar. Met het project Euro-Wijzer heeft VluchtelingenWerk Nederland vluchtelingen geholpen om financieel zelfredzaam te worden en (verdere) schulden te voorkomen. Dit project is afgerond in 2017.

NB: in 2018 heeft dit project een vervolg gekregen in project Euro-Wijzer 3. Na 2020 wordt de methode Euro-Wijzer opgenomen in de reguliere dienstverlening van VluchtelingenWerk, als methode binnen de maatschappelijke en financiële begeleiding.

Project Startbaan van VluchtelingenWerkAfgerond project Startbaan

Veel vluchtelingen hebben een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt. VluchtelingenWerk en UAF hebben hun krachten gebundeld om deze kloof te dichten. Met het project Startbaan zijn in drie jaar tijd bijna achthonderd vluchtelingen aan een stageplek of werk geholpen. Dit project is afgerond in 2016.

Project Werk-Woorden van VluchtelingenWerkAfgerond project Werk-Woorden

Voor een vlotte integratie is het van belang dat vluchtelingen de taal voldoende beheersen. VluchtelingenWerk Nederland startte daarom het project Werk-Woorden, waarbij vluchtelingen samen met vrijwillige taalcoaches Nederlands oefenen in de praktijk. Dit project is afgerond in 2015.

Afgerond project Eigen-Wijs

VluchtelingenWerk Nederland is ook belangenbehartiger voor vluchtelingenkinderen. In dit kader hielp project Eigen-Wijs kinderen en jongeren in Nederlandse centrale opvanglocaties om hun zelfvertrouwen te vergroten en grip te krijgen op hun onzekere leven.

Bekijk onze huidige projecten

Ben je benieuwd voor welke projecten we ons op dit moment inzetten? Neem een kijkje op onze pagina met projecten.

Bekijk onze huidige projecten >>

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: