Project Samenspel

Onzekerheid over je toekomst, ouders die bang en getraumatiseerd zijn, geen privacy: het is niet altijd makkelijk om gewoon kind te zijn als je in een asielzoekerscentrum woont. Met ons muziekproject Samenspel bieden we kinderen van vluchtelingen een kans om even te ontsnappen aan hun zorgen. Ook versterkt het project hun vertrouwen in zichzelf en in de toekomst en komen ze in contact met kinderen van een reguliere school. Het project is gestart in oktober 2018 en loopt tot december 2019.

 • Over project Samenspel

  Het project Samenspel bestaat uit 2 onderdelen:

  •  1. In tien lessen werken leerlingen toe naar de uitvoering van het meedoe-concert Broer.
  •  2. Een muzikale ontmoeting tussen kinderen van een azc-school en kinderen van een reguliere basisschool.

  1. Meedoe-concert Broer

  Door middel van circa tien muzieklessen bereiden de leerlingen uit groep 3 t/m 8 zich voor op een theaterconcert onder begeleiding van een (symfonie)orkest. Gedurende het project leren de kinderen liedjes, bewegen op muziek, doen bodypercussie en dans. Ze geven een voorstelling op het azc en maken kennis met de Nederlandse muziekwereld. Behalve het ontwikkelen van muzikale basisvaardigheden, bevordert dit project de sociale ontwikkeling van de kinderen en vergroot het hun zelfvertrouwen.

  De muziekproductie 'Broer' is de basis van het meedoe-concert. 'Broer' gaat over familie, ruzie, weer goedmaken en verliefd zijn. De productie is in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland gemaakt met het Orkest van het Oosten en Sonnevanck Jeugdtheater.

  Project Eigen-Wijs: Muziekproductie Broer (Nederlands ondertiteld)

  Planning mee-doe concerten in 2019

  Het concert werd in juni 2019 in Zwolle, Enschede en Kerkrade uitgevoerd in samenwerking met het Orkest van het Oosten en de Philharmonie Zuid Nederland. Op 15 november wordt het concert uitgevoerd door het Twents Jeugd Symfonie Orkest in TivoliVredenburg in Utrecht.

  2. Muzikale ontmoeting

  Om het begrip voor elkaar en bekendheid met elkaar te vergroten organiseren we een muzikale ontmoeting tussen vluchtelingkinderen van een azc-school en kinderen van een reguliere basisschool. De pilot wordt ontwikkeld in samenwerking met het project Bekend Maakt Bemind van VluchtelingenWerk Nederland, Muziek en Kunstwijs en kinderfilosoof Marja van Rossum. Zes bovenbouw klassen van drie azc-scholen en drie reguliere scholen doen mee aan de pilot.

 • Waarom Samenspel?

  7000 kinderen

  In Nederland groeien 7000 vluchtelingkinderen op in centrale opvanglocaties. Zij blijven vaak in de 'overleefstand' staan. Zij zijn zich zeer bewust van hun onzekere situatie en hebben veel zorgen. Deze kinderen hebben te maken met spanningen, sociaal isolement, gebrek aan privacy en zij moeten regelmatig verhuizen. Daarnaast is er voor hen buiten schooltijd weinig te beleven. Zij hebben weinig tot geen contact met Nederlandse kinderen. Deze kwetsbare kinderen willen meedoen in onze samenleving en hebben onze aandacht nodig.

  Groeiend zelfvertrouwen

  VluchtelingenWerk heeft al een aantal jaren ervaring met muziekactiviteiten en meedoe-concerten voor vluchtelingkinderen. De muziekactiviteiten hebben inmiddels heel veel vluchtelingkinderen in de basisschoolleeftijd bereikt. We hebben het zelfvertrouwen zien groeien, de kinderen hebben kennis gemaakt met (klassieke) muziek en hebben genoten en gestraald bij de concerten. De kinderen konden even de wereld 'om hen heen vergeten'.

  Ontmoeting

  In 2019 wil VluchtelingenWerk Nederland uitvoering geven aan een verbeterde versie van deze muziekactiviteit. Zodat 1200 vluchtelingkinderen aan dit interactieve muziekprogramma mee kunnen doen. Een nieuwe activiteit die we in dit project willen ontwikkelen en uitvoeren is 'het faciliteren van de ontmoeting tussen vluchtelingkinderen en Nederlandse kinderen van reguliere basisscholen'. We hopen hiermee 450 Nederlandse kinderen te bereiken.

 • Wat levert Samenspel op?
  • Empowerment en vergroten van zelfvertrouwen van 1200 vluchtelingkinderen in de basisschoolleeftijd van 16 azc-scholen door muziekeducatie en deelname aan het meedoe-concert BROER.
  • Vooroordelen over vluchtelingkinderen doorbreken door het faciliteren van ontmoeting tussen vluchtelingkinderen en 450 Nederlandse kinderen van zes reguliere basisscholen uit de omgeving van betrokken azc-scholen.
 • Rol van VluchtelingenWerk

  Organiseren, ontwikkelen en faciliteren

  VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving én dus ook van vluchtelingkinderen.

  Binnen het project Samenspel organiseert VluchtelingenWerk de deelname van de azc-scholen aan het meedoe-concert BROER en faciliteert de organisatie van het concert in november. In de pilot van de muzikale ontmoeting tussen vluchtelingkinderen en kinderen van een reguliere basisschool ontwikkelt Vluchtelingenwerk de opzet van de ontmoeting, organiseert de deelname van scholen en de evaluatie van de ontmoeting.

 • Persoonlijk verhaal

  'Kriebels op mijn armen'

  Tidiane (6) van De Hesselanden in Emmen voelde kriebels op zijn armen tijdens het concert. 'Ik vond het heel erg mooi', zegt hij hyper. 'Alle liedjes waren leuk en ik heb alles meegezongen.' Zijn moeder, Ani Sisa, is meegekomen: 'Als de kinderen vrolijk zijn, ben ik dat ook. Ik vond het een prachtige ervaring en het was goed georganiseerd.' Ook Ahmed, die met zijn twee dochters Jayla (9) en Hazar (8) is meegekomen naar de voorstelling, staat te glunderen: 'Deze dag is een welkome afleiding voor mijn kinderen. Zij hebben het zwaar. Vooral omdat mijn vrouw met twee van onze andere kinderen achtergebleven is in Aleppo. Wij missen ze erg, maar nu kunnen we straks wel iets leuks vertellen.'

 • Samenwerking

  Samenspel 2019 kan gerealiseerd worden door de financiering met het VSB Fonds en donateurs van VluchtelingenWerk Nederland. De uitvoering van de concerten gaat in samenwerking met:

  • Het Orkest van het Oosten
  • Philharmonie Zuid-Nederland
  • Het Twents Jeugd Symfonie Orkest
  • TivoliVredenburg

  -

   

   

   

   

   

 • Meer weten of meedoen?

  Taal- en azc-scholen kunnen gratis deelnemen aan het project Samenspel. Hier vind je de flyer voor scholen.

  Heb je vragen over het project?

  Neem dan contact op met landelijke projectleider:

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: