Project Samenspel

Onzekerheid over je toekomst, ouders die bang en getraumatiseerd zijn, geen privacy: het is niet altijd makkelijk om gewoon kind te zijn als je in een asielzoekerscentrum woont. Met ons muziekproject Samenspel bieden we kinderen van vluchtelingen een kans om even te ontsnappen aan hun zorgen. Ook versterkt het project hun vertrouwen in zichzelf en in de toekomst en komen ze in contact met kinderen van een reguliere school. Het project is gestart in oktober 2018 en loopt tot december 2020. Vanwege de corona maatregelen zijn een aantal activiteiten verzet van het voorjaar 2020 naar het najaar 2020. 

 • Over project Samenspel

  Het project Samenspel bestaat uit 2 onderdelen:

  •  1. In tien lessen werken leerlingen toe naar de uitvoering van het meedoe-concert Broer.
  •  2. Een muzikale ontmoeting tussen kinderen van een  azc/NT2 en kinderen van een reguliere basisschool.

  1. Meedoe-concert Broer

  Door middel van circa tien muzieklessen bereiden de leerlingen uit groep 3 t/m 8 zich voor op een theaterconcert onder begeleiding van een (symfonie) orkest. Gedurende het project leren de kinderen liedjes, bewegen op muziek, doen bodypercussie en dans. Ze geven een voorstelling op het azc en maken kennis met de Nederlandse muziekwereld. Behalve het ontwikkelen van muzikale basisvaardigheden, bevordert dit project de sociale ontwikkeling van de kinderen en vergroot het hun zelfvertrouwen.

  Project Eigen-Wijs: Muziekproductie Broer (Nederlands ondertiteld)

  Productie ‘Broer’

  De muziekproductie ‘Broer’ is de basis van het meedoe-concert. ‘Broer’ gaat over familie, ruzie, weer
  goedmaken en verliefd zijn. De productie is in opdracht van VluchtelingenWerk Nederland gemaakt met het Orkest van het Oosten en Sonnevanck Jeugdtheater.

  Realisatie meedoe-concerten in 2019

  In het voorjaar van 2019 hebben bijna 800 kinderen van 8 azc/NT2 scholen genoten van concerten in Zwolle, Enschede en Kerkrade. De concerten werden uitgevoerd door het Orkest van het Oosten en de Philharmonie Zuid Nederland in samenwerking met theater Sonnevanck. Op 15 november 2019 hebben 720 kinderen van 9 azc/NT2 scholen deelgenomen aan het concert in TivoliVredenburg in Utrecht dat werd uitgevoerd door het Twents Jeugd Symfonie Orkest.

  Planning BROER meedoe-concerten in 2021

  In het voorjaar van 2021 gaat het Philharmonie Zuid Nederland weer van start met het uitvoeren van concerten in het zuiden van Nederland. VluchtelingenWerk is zich aan het voorbereiden om te organiseren dat vluchtelingenkinderen hier weer aan mee kunnen doen. 

  2. Muzikale ontmoeting

  Om het begrip voor elkaar en bekendheid met elkaar te vergroten organiseren we muzikale ontmoetingen tussen vluchtelingenkinderen van een azc school en kinderen van een reguliere basisschool. De pilot is ontwikkeld in samenwerking met het project Bekend Maakt Bemind van VluchtelingenWerk, Muziek en Kunstwijs en kinderfilosoof Marja van Rossum.

  Pilot muzikale ontmoetingen in 2019

  In de pilot in het najaar van 2019 hebben de leerlingen van de bovenbouw van een azc/NT2 school en een reguliere basisschool in Almelo en Heerlen meegedaan. De kinderen vonden het erg spannend en leuk om elkaar te ontmoeten en samen dingen te ondernemen. Ze hebben samen met percussie gewerkt, gerapt en gedanst. Ze herkenden elkaar van de voetbalclub en de buurt maar hadden nog niet met elkaar gesproken. Ze weten nu meer van waar ze vandaan komen, waar ze van houden en wat ze apart vinden van Nederland.

  Uitvoering muzikale en creatieve ontmoetingen in 2020

  De planning was om in het voorjaar van 2020 muzikale en creatieve ontmoetingen te organiseren op 10 sets scholen. Helaas hebben we vanwege corona de uitvoering hiervan moeten uitstellen naar het najaar van 2020. Alleen in Weert hebben kinderen elkaar in juni 2020 kunnen ontmoeten.

  Planning muzikale en creatieve ontmoetingen in 2021

  VluchtelingenWerk is zich aan het voorbereiden om ook in 2021 muzikale ontmoetingen te realiseren en zo het begrip voor elkaar te versterken.

   

 • Waarom Samenspel?

  7000 kinderen

  In Nederland groeien 7000 vluchtelingkinderen op in centrale opvanglocaties. Zij blijven vaak in de 'overleefstand' staan. Zij zijn zich zeer bewust van hun onzekere situatie en hebben veel zorgen. Deze kinderen hebben te maken met spanningen, sociaal isolement, gebrek aan privacy en zij moeten regelmatig verhuizen. Daarnaast is er voor hen buiten schooltijd weinig te beleven. Zij hebben weinig tot geen contact met Nederlandse kinderen. Deze kwetsbare kinderen willen meedoen in onze samenleving en hebben onze aandacht nodig.

  Groeiend zelfvertrouwen

  VluchtelingenWerk heeft al een aantal jaren ervaring met muziekactiviteiten en meedoe-concerten voor vluchtelingenkinderen. De muziekactiviteiten hebben inmiddels heel veel vluchtelingenkinderen in de basisschoolleeftijd bereikt. We hebben het zelfvertrouwen zien groeien, de kinderen hebben kennis gemaakt met (klassieke) muziek en hebben genoten en gestraald bij de concerten. De kinderen konden even de wereld 'om hen heen vergeten'.

  Ontmoeting

  In 2019 en 2020 wil VluchtelingenWerk Nederland uitvoering geven aan een verbeterde versie van deze muziekactiviteit. Zodat 1200 vluchtelingenkinderen aan dit interactieve muziekprogramma mee kunnen doen. Een nieuwe activiteit die we in dit project ontwikkelen en uitvoeren is 'het faciliteren van de ontmoeting tussen vluchtelingenkinderen en Nederlandse kinderen van reguliere basisischolen'. We hopen hiermee 250 Nederlandse kinderen te bereiken.

 • Wat levert Samenspel op?
  • Empowerment en vergroten van zelfvertrouwen van 1200 vluchtelingkinderen in de basisschoolleeftijd van 16 azc-scholen door muziekeducatie en deelname aan het meedoe-concert BROER.
  • Vooroordelen over vluchtelingenkinderen doorbreken door het faciliteren van ontmoeting tussen vluchtelingenkinderen en 450 Nederlandse kinderen van zes reguliere basisscholen uit de omgeving van betrokken azc-scholen.
 • Rol van VluchtelingenWerk

  Organiseren, ontwikkelen en faciliteren

  VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving én dus ook van vluchtelingenkinderen.

  Binnen het project Samenspel organiseert VluchtelingenWerk de deelname van vluchtelingenkinderen van de azc/NT2 scholen aan het meedoe-concert BROER. De pilot van de muzikale en creatieve ontmoeting tussen vluchtelingenkinderen en kinderen van een reguliere basisschool heeft Vluchtelingenwerk de opzet van de ontmoeting ontwikkeld, organiseert ze de deelname van scholen en de evaluatie van de ontmoeting.  

 • Persoonlijk verhaal

  'Kriebels op mijn armen'

  Tidiane (6) van De Hesselanden in Emmen voelde kriebels op zijn armen tijdens het concert. 'Ik vond het heel erg mooi', zegt hij hyper. 'Alle liedjes waren leuk en ik heb alles meegezongen.' Zijn moeder, Ani Sisa, is meegekomen: 'Als de kinderen vrolijk zijn, ben ik dat ook. Ik vond het een prachtige ervaring en het was goed georganiseerd.' Ook Ahmed, die met zijn twee dochters Jayla (9) en Hazar (8) is meegekomen naar de voorstelling, staat te glunderen: 'Deze dag is een welkome afleiding voor mijn kinderen. Zij hebben het zwaar. Vooral omdat mijn vrouw met twee van onze andere kinderen achtergebleven is in Aleppo. Wij missen ze erg, maar nu kunnen we straks wel iets leuks vertellen.'

 • Samenwerking

  Samenspel 2018 - 2020 kan gerealiseerd worden door de financiering met het VSB Fonds en donateurs van VluchtelingenWerk Nederland. De uitvoering van de concerten gaat in samenwerking met:

  • Het Orkest van het Oosten
  • Philharmonie Zuid-Nederland
  • Het Twents Jeugd Symfonie Orkest
  • TivoliVredenburg

  -

   

   

   

   

   

 • Meer weten of meedoen?

  azc/NT2 scholen kunnen gratis deelnemen aan het project Samenspel. Hier vind je de flyer voor scholen.

  Heb je vragen over het project?

  Neem dan contact op met Marian Hendrix, mhendrix@vluchtelingenwerk.nl

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: