Project Time4You

Time4You richt zich op de empowerment van en de belangenbehartiging voor vluchtelingkinderen in de centrale opvang. Het is belangrijk dat deze kinderen op adem komen en de handvatten krijgen om sterker in hun schoenen te staan. Via diverse projecten zet VluchtelingenWerk zich in voor deze kwetsbare groep.

Geef om vluchtelingkinderen

In Nederland wonen duizenden vluchtelingkinderen in asielzoekerscentra. Zij moesten vluchten voor oorlog of vervolging. Opgroeien in een asielzoekerscentrum is niet altijd makkelijk. Met jouw steun help je kwetsbare kinderen sterker in hun schoenen staan. Help je ook mee met een eenmalige gift?

Doe een gift >>

 • Over Time4You

  De empowerment van vluchtelingkinderen doen we via voorlichtingen aan en het organiseren van Time4You’s. Dit zijn bijeenkomsten voor kinderen en jongeren in de centrale opvang. Ook signaleren wij de belangen van kinderen in de asielprocedure en bieden hen juridische ondersteuning. Daarnaast vragen wij aandacht voor de positie van kinderen in de asielprocedure en faciliteren wij kennisdeling tussen professionals.

  Voor wie is het project Time4You?

  Voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar, die in de centrale opvanglocaties (zoals asielzoekerscentra) in Nederland verblijven.

  Waarom is Time4You nodig?

  In Nederland groeien duizenden vluchtelingkinderen op in centrale opvanglocaties. Zij blijven vaak in de 'overleefstand' staan: zij zijn zich vaak zeer bewust van hun onzekere situatie en hebben veel zorgen. Deze kinderen vormen een kwetsbare groep en verdienen daarom onze aandacht.

  Lees bijvoorbeeld het verhaal van de 15-jarige Mary, die op een azc opgroeit en regelmatig de Time4You's van VluchtelingenWerk bezoekt.

  Bekijk een mooi filmpje over Time4You

  Time4You voor vluchtelingkinderen in de opvang | Vluchtelingkinderen | VluchtelingenWerk Nederland

   

 • Wat doet Time4You?

  Informatie en een luisterend oor

  Kennis geeft zelfvertrouwen en controle. Kinderen worden op kindvriendelijke wijze geïnformeerd over allerlei onderwerpen die hen aangaan. Door middel van voorlichtingen, wekelijkse bijeenkomsten/momenten (Time4You's). Zoals informatie over de asielprocedure, kinderrechten, leven in Nederland, maar ook over onderwerpen waar alle kinderen tegenaan lopen. Kinderen krijgen hier alle ruimte om vragen te stellen. De vrijwilligers zijn getraind om problemen te signaleren en de kinderen als dat nodig is door te verwijzen. In het project zijn interactieve (voorlichtings)materialen ontwikkeld om zo met de kinderen in gesprek te gaan.

  Signalering zelfstandige asielmotieven

  De zelfstandige situatie van vluchtelingkinderen bleef vaak onderbelicht in de asielprocedure. Daarom hebben we een methodiek ontwikkeld en geïmplementeerd waarin de asielmotieven van vluchtelingkinderen tijdig gesignaleerd worden en we gerichte juridische ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast werken we samen met betrokkenen bij de asielprocedure met als gezamenlijke doel de positie van vluchtelingkinderen in de asielprocedure te versterken.

 • Time4You Journaal

  Het Time4You Journaal is speciaal bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar die in de centrale opvanglocaties wonen, of hebben gewoond. Toen Time4You bijeenkomsten i.v.m. corona niet door konden gaan en de scholen dicht waren, vonden we het van belang de kinderen te blijven informeren, door te verwijzen naar samenwerkingspartners en natuurlijk ook om signalen op te vangen. Om die redenen hebben we Time4You Journaal ontwikkeld.

  Benieuwd naar ons Time4You Journaal?

 • Time4You Vlog

  Het Time4You Vlog is in eerste instantie speciaal voor jongeren van 13 tot en met 17 jaar die in de centrale opvanglocaties voor asielzoekers wonen, of hebben gewoond. Toen Time4You bijeenkomsten i.v.m. corona niet door konden gaan en de scholen dicht waren, vonden we het van belang de jongeren te blijven informeren, door te verwijzen naar samenwerkingspartners en natuurlijk ook om signalen op te vangen. Om die redenen hebben we Time4You Vlogs ontwikkeld.

  Benieuwd naar onze Time4You Vlogs?

 • Samenwerking

  Het project wordt gefinancierd door (donateurs van) VluchtelingenWerk met co-financiering van Stichting Kinderpostzegels van augustus t/m december 2021 en het VSB fonds van augustus 2021 t/m juni 2024. Voor de voortgang van deze belangrijke activiteiten voor vluchtelingkinderen zijn we op zoek naar extra financiering. Wilt u deze activiteiten financieel ondersteunen, neem dan contact op met Marian Hendrix (mhendrix@vluchtelingenwerk.nl)

  Het project Time4You is van november 2017 – november 2020 gefinancierd door AMIF (Asiel, Migratie- en IntegratieFonds) met co-financiering van (donateurs van) VluchtelingenWerk. In die drie jaar hebben we o.a. de volgende mooie resultaten behaald:

  • Gedurende de projectperiode hebben we 1078 unieke kinderen voorgelicht over de asielproceudre, kinderrechten en Leven in Nederland. Hiervoor hebben we heel mooi aanvullend interactief materiaal ontwikkeld.
  • Op 39 AZC's is een wekelijkse Time4You actief (geweest): goed voor 16.612 kindbezoeken! Ook hiervoor is mooi aanvullend materiaal ontwikkeld.
  • De belangen van 550 meereizende kinderen verspreid over 36 locaties zijn in de asielprocedure gesignaleerd.

 • Meer weten of meedoen?

  Wil je meer weten over Time4You of het project (financieel) ondersteunen? Stuur dan een mail naar Anja de Groot, andegroot@vluchtelingenwerk.nl

Geef om vluchtelingkinderen

In Nederland wonen duizenden vluchtelingkinderen in asielzoekerscentra. Zij moesten vluchten voor oorlog of vervolging. Opgroeien in een asielzoekerscentrum is niet altijd makkelijk. Met jouw steun help je kwetsbare kinderen sterker in hun schoenen staan. Help je ook mee met een eenmalige gift? 

Doe een gift >>

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: