Onze resultaten op een rij

Wat hebben we de afgelopen 5 jaar bereikt? Van lobby tot actievoeren en vrijwilligerswerk: een greep uit de resultaten.
 • VluchtelingenWerk wil het isolement van asielzoekers doorbreken. Met projecten hebben wij de afgelopen jaren buurtwoners en asielzoekers met elkaar in contact gebracht. Bijvoorbeeld via kunst, muziek, sport en taal. VluchtelingenWerk zorgt er tevens jaarlijks voor dat honderden kinderen van asielzoekers met vakantie kunnen. Tijdens de speciaal georganiseerde Kindervakantieweken kunnen ze een weekje zorgeloos spelen en genieten.

  Leven in een azc: isolement doorbreken

 • Jaarlijks nodigt Nederland 500 vluchtelingen uit die worden voorgedragen door de UNHCR. Sommigen wonen al tientallen jaren in een vluchtelingenkamp onder moeilijke omstandigheden. Deze vluchtelingen worden niet meer eerst in een opvangcentrum geplaatst, maar rechtstreeks in een gemeente. Dat vereist intensieve begeleiding van onze vrijwilligers. Over deze begeleiding zijn de meeste vluchtelingen heel tevreden, blijkt uit onderzoek.

  Begeleiding van uitgenodigde vluchtelingen

 • Onze kritiek op de Vreemdelingenwet was niet mals: restrictief, rigide en ontspoord. We voerden samen met andere organisaties en de advocatuur druk uit op de overheid. Veel van onze punten zijn overgenomen in de nieuwe wet (2010). Onder meer het feit dat een medisch adviseur littekens mag noteren. Dit levert concrete informatie op waarmee advocaten onderzoek kunnen laten doen naar mogelijke marteling.

  Onze invloed op de nieuwe Vreemdelingenwet

 • DNA-onderzoek wordt weer leidend bij gezinshereniging van vluchtelingen met hun kinderen, zo is in 2012 bepaald. Dit is mede bereikt door actie en lobby van VluchtelingenWerk. Hiervóór werden kinderen aan een kruisverhoor onderworpen om hun band met hun vader of moeder aan te tonen. Onze vrijwilligers moesten uitleggen aan vluchtelingen dat hun bloedeigen kinderen niet mochten komen; hartverscheurende taferelen.

  Gezinshereniging: stop kruisverhoor van kinderen

 • Asielzoekers moeten de asielprocedure doorlopen in het eerste Europese land waar ze voet aan wal hebben gezet. Vaak is dat Griekenland. We dienden een klacht tegen Griekenland in bij de Europese Commissie vanwege de erbarmelijke situatie van asielzoekers. En we voerden lobby samen met onze Europese koepelorganisatie. Resultaat: 1900 asielzoekers hoeven niet terug naar Griekenland maar mogen hun procedure hier doorlopen.

  Asielzoekers niet meer terug naar Griekenland

 • Taal is dé sleutel tot integratie. Door in gesprek te gaan, komen vluchtelingen in contact met hun omgeving en kunnen ze deelnemen aan de maatschappij. Reden voor ons om meer taalcoaches te zoeken. De afgelopen jaren zijn duizenden taalcoaches geworven. Een uur of anderhalf per week gaan ze langs bij vluchtelingen, oefenen met hen de taal en doen samen klusjes, bijvoorbeeld boodschappen.

  Ruim 1000 taalkoppels in actie