Standpunt: arbeidsparticipatie

Investeer in gerichte arbeidstoeleiding van vluchtelingen.
 • Waar gaat het over?

  Het hebben van betaald werk draagt bij aan de participatie en integratie van vluchtelingen. Als iemand werkt doet hij/zij mee, voorziet hij in zijn eigen bestaan en draagt hij bij aan de samenleving. De meeste vluchtelingen starten hun nieuwe leven in Nederland zonder baan en in een uitkeringssituatie. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de arbeidsparticipatie van vluchtelingen ook na jaren verblijf in Nederland laag is.

  Vluchtelingen vormen een zeer diverse groep. Ze zijn vaak zeer gemotiveerd om in Nederland te gaan werken, maar lopen tegen drempels aan waardoor het vaak niet lukt om zonder ondersteuning een baan te vinden. Vertragende factoren zijn bijvoorbeeld de taal niet voldoende machtig zijn, de Nederlandse arbeidsmarkt niet kennen, diploma’s die niet aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt en een lange periode van inactiviteit.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  De arbeidsparticipatie van vluchtelingen moet worden verbeterd. Dat vraagt om het investeren in ondersteuning naar een baan, waarbij maatwerk bijdraagt aan duurzame instroom op de arbeidsmarkt. Gemeenten kunnen werken met een individueel plan van aanpak. De aanpak kan bestaan uit hulp bij matching op vacatures, taalonderwijs, taal op de werkvloer, een training of opleiding, leren en werken, stages, en/of het opdoen van werkervaring. Dit is afhankelijk van de achtergrond van de persoon én van de situatie op de arbeidsmarkt, kan ondersteuning. Ook willen we dat het voor werkgevers makkelijker wordt om vluchtelingen kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Zo ontstaan arbeidsrelaties die voor beide partijen waardevol zijn.

 • Wat moet er gebeuren?

  VluchtelingenWerk stimuleert een aanpak die het mogelijk maakt te investeren in een betere en duurzame arbeidsparticipatie van vluchtelingen:

  • Gemeenten maken met elke statushouder een individueel plan van aanpak met afspraken over op maat gerichte ondersteuning.
  • Gemeenten bieden de mogelijkheid om een opleiding te volgen met behoud van uitkering als dit de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
  • Als een traject naar werk (nog) niet mogelijk is, zijn er alternatieven om te participeren, bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk.
  • Het (beroeps)onderwijs wordt beter toegankelijk voor vluchtelingen, zodat zij een startkwalificatie kunnen behalen. Als instroom niet direct mogelijk is, zijn er schakeltrajecten beschikbaar.
  • Het wordt voor werkgevers beter mogelijk om (werkervarings)banen met extra taalles aan te bieden.
  • Werkgevers kunnen gemakkelijk gebruik maken van jobcoaching terwijl iemand werkt. Daarom krijgen statushouders recht op jobcoaching in hun eerste werkzame jaren.
  • De Rijksoverheid voorziet gemeenten van bruikbare informatie uit de screening- en matchingsgesprekken uit de opvang.
  • De Rijksoverheid zorgt ervoor dat gemeenten voldoende in staat worden gesteld om vluchtelingen gericht te begeleiden.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: