Standpunt: arbeidstoeleiding door gemeenten

Bied maatwerk, onder andere door het aanbieden van een opleiding of training.
 • Waar gaat het over?

  Wie een bijstandsuitkering ontvangt, is verplicht om (naar vermogen) algemeen geaccepteerde arbeid te verkrijgen en te aanvaarden. Dat geldt ook voor vluchtelingen die een bijstandsuitkering ontvangen. Het verschilt per gemeente of en op welke manier nieuwe gehuisveste vluchtelingen naar de arbeidsmarkt worden begeleid.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  De arbeidstoeleiding door gemeenten dient gericht te zijn op duurzame arbeidsparticipatie. Er is geen ‘one-size-fits-all’. Samen met elke vluchteling kan individueel beoordeeld worden hoe duurzame arbeidsparticipatie bereikt kan worden, afhankelijk van onderwijsachtergrond, werkervaring, ambities, potentie, leeftijd en kansen op de arbeidsmarkt. Dit wordt vervolgens door de gemeente vastgelegd in een individueel plan van aanpak. Het behalen van een Nederlands diploma of het volgen van een specifieke training kunnen zeer effectief zijn om de stap naar een betaalde baan te maken.

 • Wat moet er gebeuren?
  • Maak een individueel plan van aanpak richting duurzame arbeidsparticipatie, afhankelijk van onderwijsachtergrond, werkervaring, ambities, potentie, leeftijd en kansen op de arbeidsmarkt.
  • Investeer in opleiding of training als dit de kansen op de arbeidsmarkt vergroot.
  • Houd bij directe matching naar werk rekening met de kansen op de arbeidsmarkt op de langere termijn. Soms is het direct koppelen aan een baan de start van langdurige participatie op de arbeidsmarkt; soms is er sprake van een kortetermijnoplossing die langdurige zelfstandigheid op de arbeidsmarkt juist tegenwerkt.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: