Standpunt: asielverzoeken afhandelen in de regio

Door Europa kan beter geïnvesteerd worden in de verbetering van de situatie van vluchtelingen in de regio's
 • Waar gaat het over?

  Elke keer als de aantallen vluchtelingen naar Europa toenemen, duikt in het politieke debat het idee op om asielaanvragen af te handelen in de regio. Vluchtelingen kunnen dan op locaties buiten de Europese Unie asiel aanvragen en daar de procedure doorlopen. De term die hiervoor wordt gebruikt is ‘external processing’: de behandeling van een verzoek om internationale bescherming door en/of onder verantwoordelijkheid van (een lidstaat van) de EU op een locatie buiten de EU.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  VluchtelingenWerk is erg kritisch over dit soort voorstellen, zeker als daaraan de voorwaarde wordt verbonden dat asiel aanvragen binnen Europa dan niet meer mogelijk is. Veel andere mensenrechten- en vluchtelingenorganisaties, wetenschappers en experts delen die kritiek. Dergelijke voorstellen schuiven verantwoordelijkheden af naar landen die al de meeste vluchtelingen opvangen. Er zijn veel juridische vragen die onbeantwoord blijven en heel veel praktische problemen: hoe zit het met opvang, hoe veilig zijn die landen, wat moet er gebeuren met mensen die geen bescherming krijgen? Ook zou het ontzettend veel geld kosten om Europese asielsystemen buiten Europa op te zetten.

  Zolang er geen goede oplossingen en antwoorden zijn, is VluchtelingenWerk tegen ‘external processing’.

 • Wat moet er gebeuren?
  • In plaats van eindeloos te blijven praten over ‘external processing’ kunnen Nederland en Europa beter investeren in verbetering van de situatie van vluchtelingen die al in de regio zijn en blijven (lees ons standpunt over bescherming in de regio) en het realiseren van veilige en legale manieren om naar Europa te komen, zoals humanitaire visa (lees ons standpunt over humanitaire visa).
  • Als Nederland of Europa toch met een voorstel tot ‘external processing’ komt, dan zal VluchtelingenWerk dit toetsen aan de volgende (minimum)voorwaarden:
   - Het moet altijd mogelijk blijven om asiel aan te vragen in Europa.
   - Er moet worden voldaan aan procedurele waarborgen zoals rechtsbijstand, toegang tot informatie, beschikbaarheid van tolken en goede rechterlijke toetsing.
   - De leefomstandigheden van de asielzoekers tijdens de procedure moeten aan een bepaalde standaard voldoen. Zo moet er goede opvang en toegang tot medische zorg zijn. Detentie mag niet worden toegepast.

  Meer lezen over external processing?

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: