Standpunt: Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem

Zorg voor verdere harmonisering van wetten en beleid.
 • Waar gaat het over?

  Sinds 1999 werkt de Europese Unie aan de totstandkoming van een Gemeenschappelijk Europees Asiel Systeem (GEAS). Toen is afgesproken om één gemeenschappelijke asielprocedure en één uniforme beschermingstatus te hebben in Europa. Alhoewel er de afgelopen jaren belangrijke stappen zijn gezet, is het doel niet bereikt: Europa kent nog geen gemeenschappelijk asielbeleid.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  VluchtelingenWerk is voorstander van een gemeenschappelijk asielbeleid. Hierdoor heeft elke asielzoeker in elke lidstaat dezelfde kans op bescherming. Nu is het zo dat de inwilligingspercentages voor asielzoekers erg verschillen per land. Daarnaast kunnen de landen migratieproblemen ondervangen, zoals een plotseling hoge migratiedruk of doorreizen binnen de EU.

 • Wat moet er gebeuren?
  • Zorg dat de regelgeving op EU niveau verder wordt geharmoniseerd.
  • Zorg dat het beschermingsniveau in elke lidstaat even hoog is
  • Zorg voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over de lidstaten

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: