Standpunt: gezinshereniging

Praktijk gezinshereniging strijdig met Kinderrechtenverdrag.
 • Waar gaat het over?

  Iedereen heeft recht op familieleven. Dat is vastgelegd in internationale verdragen en Europese richtlijnen. Ook vluchtelingen hebben recht op een familieleven. Vaak zijn families en gezinnen van elkaar gescheiden door vlucht, oorlog en geweld. Nadat een lid van het gezin bescherming heeft gekregen, ontstaat er recht om gezinsleden te laten overkomen. Zij kunnen hun gezinsleven niet meer uitoefenen in hun land van herkomst en deze gezinsleden leven vaak nog in chaotische en zeer gevaarlijke conflictsituaties.

  Om toestemming te krijgen voor gezinshereniging moeten vluchtelingen een aanvraag indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze doet uitgebreid onderzoek naar de gezinsband. Daarvoor moeten de gezinsleden naar een Nederlandse ambassade reizen, vaak in een ander land. VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen bij het indienen van de aanvraag en de verdere gezinsherenigingsprocedure.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?
  • Voor vluchtelingen die om gezinshereniging vragen in Nederland geldt een 'fatale termijn': de zogenoemde nareistermijn. Dit houdt in dat vluchtelingen binnen drie maanden na het verkrijgen van een verblijfsvergunning om gezinshereniging moeten verzoeken. Als dit later gebeurt, bijvoorbeeld omdat familieleden vermist zijn, gelden strenge criteria. Vluchtelingen kunnen niet voldoen aan al deze eisen, waardoor vluchtelingengezinnen langdurig of zelfs voor altijd gescheiden blijven.
  • Gezinsherenigingsprocedures duren vaak veel te lang, terwijl de gezinsleden in moeilijke en onveilige omstandigheden verkeren. De beslissing van de IND kan lang duren, maar vaak is ook de procedure bij de Nederlandse ambassade een probleem. Gezinsleden moeten grote afstanden, soms duizenden kilometers afleggen om een Nederlandse ambassade te bereiken voor het onderzoek naar de gezinsband en de afgifte van een visum. Bij de ambassade zijn er vaak lange wachttijden en duren de procedures lang.
  • Wanneer vluchtelingen geen goede documenten hebben, kan met DNA-onderzoek de gezinsband worden vastgesteld. Pleegkinderen of echtparen die geen kinderen hebben, krijgen gedetailleerde en onzorgvuldige gehoren die vaak ten onrechte het beeld wekken dat gezinsleden niet bij elkaar zouden horen. In 2013 heeft de Kinderombudsman hier onderzoek naar gedaan. De aanbevelingen waarmee de gehoren wel zorgvuldig zouden plaatsvinden, zijn echter niet opgevolgd. Ook de Adviescommissie Vreemdelingenzaken (ACVZ) heeft in 2014 gezegd dat er betere richtlijnen voor het horen van kinderen moeten komen.
 • Wat moet er gebeuren?

  Maak de gezinshereniging van vluchtelingengezinnen mogelijk, in plaats van hindernissen op te werpen. Oplossingen zijn te vinden in:

  • Schaf de nareistermijn van drie maanden af.
  • Versnel de procedures aanzienlijk en zorg voor een goed netwerk van diplomatieke posten die de gezinsherenigingen van vluchtelingen goed kunnen faciliteren.
  • Zorg dat de gehoren om de gezinsband vast te stellen zorgvuldig en kindvriendelijk zijn.

Deel dit met anderen

Discussie