Standpunt: gezinshereniging

Praktijk gezinshereniging strijdig met Kinderrechtenverdrag.
 • Waar gaat het over?

  Iedereen heeft recht op familieleven. Dat is vastgelegd in internationale verdragen en Europese richtlijnen. Ook vluchtelingen hebben recht op een familieleven. Vaak zijn families en gezinnen van elkaar gescheiden door vlucht, oorlog en geweld. Nadat een lid van het gezin een asielvergunning heeft gekregen, ontstaat er recht om gezinsleden te laten overkomen. Zij kunnen hun gezinsleven niet meer uitoefenen in hun land van herkomst en deze gezinsleden leven vaak nog in chaotische en zeer gevaarlijke conflictsituaties.

  Om toestemming te krijgen voor gezinshereniging moeten vluchtelingen een aanvraag indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Deze doet uitgebreid onderzoek naar de gezinsband. Daarvoor moeten de gezinsleden naar een Nederlandse ambassade reizen, vaak in een ander land. VluchtelingenWerk ondersteunt vluchtelingen bij het indienen van de aanvraag en de verdere gezinsherenigingsprocedure.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?
  • Het duurt veel te lang voor er op een gezinsherenigingsaanvraag wordt beslist, terwijl de gezinsleden in moeilijke en onveilige omstandigheden verkeren. De IND heeft te weinig personeel om op de aanvragen te beslissen waardoor grote achterstanden ontstaan. Ook is de procedure bij de Nederlandse ambassade een probleem. Gezinsleden moeten grote afstanden, soms duizenden kilometers afleggen om een Nederlandse ambassade te bereiken voor het onderzoek naar de gezinsband en de afgifte van een visum. Bij de ambassade zijn er vaak lange wachttijden en duren de procedures lang.
  • Vluchtelingen moeten hun gezinsband en identiteit aantonen met verschillende documenten. Door de oorlogs- en vluchtomstandigheden hebben ze vaak geen goede documenten. De IND wijst de aanvraag soms al af zonder een alternatief te bieden zoals DNA-onderzoek of een interview. VluchtelingenWerk vindt dit in strijd met de Gezinsherenigingsrichtlijn waarin staat dat een gezinsherenigingsaanvraag van een vluchteling niet mag worden afgewezen alleen om de reden dat er onvoldoende documenten zijn.
  • Voor vluchtelingen die om gezinshereniging vragen in Nederland geldt een 'fatale termijn': de zogenoemde nareistermijn. Dit houdt in dat vluchtelingen binnen drie maanden na het verkrijgen van een verblijfsvergunning om gezinshereniging moeten verzoeken. Als dit later gebeurt, bijvoorbeeld omdat familieleden vermist zijn, geldt een andere procedure met extra criteria. Vluchtelingen kunnen niet altijd voldoen aan al deze eisen, waardoor vluchtelingengezinnen langdurig of zelfs voor altijd gescheiden blijven.
 • Wat moet er gebeuren?

  Maak de gezinshereniging van vluchtelingengezinnen mogelijk, in plaats van hindernissen op te werpen. Oplossingen zijn te vinden in:

  • Versnel de procedures aanzienlijk en zorg voor een goed netwerk van diplomatieke posten die de gezinsherenigingen van vluchtelingen goed kunnen faciliteren.
  • Wijs geen gezinsherenigingsaanvragen af vanwege onvoldoende documenten maar biedt goede alternatieven om de gezinsband aannemelijk te maken.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: