Standpunt: huisvesting

Bied snel passende huisvesting.
 • Waar gaat het over?

  Gemeenten zijn verplicht om vluchtelingen te huisvesten (de zogeheten huisvestings-taakstelling). De verdeling vindt plaats naar rato van het aantal inwoners per gemeente. Zonder die verplichting zouden vluchtelingen vele jaren in asielzoekerscentra op huisvesting moeten wachten of ze zouden dakloos zijn. Verblijf in een asielzoekerscentrum is veel duurder dan huisvesting in een gemeente en het is bovendien slecht voor hun participatie.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  De verplichting dat elke gemeente voor huisvesting moet zorgen, moet blijven bestaan. Zonder die verplichting zouden vluchtelingen voornamelijk in achterstandswijken in de grote steden wonen of in krimpregio's met weinig uitzicht op werk. Het huisvesten van een vluchteling kan echter beter en sneller. Vluchtelingen moeten te lang op woonruimte wachten en verblijven daardoor onnodig lang in een opvangcentrum. Het komt ook nog steeds voor dat vluchtelingen woonruimte krijgen aangeboden op grote afstand van hun familie, die elders in Nederland woont.

 • Wat moet er gebeuren?
  • Verschaf vluchtelingen zo snel mogelijk passende huisvesting, zodat hun integratie van start kan gaan.
  • Behoud de landelijke huisvestingstaakstelling voor gemeenten. Vluchtelingen worden zo over het land verspreid gehuisvest en kunnen met meer succes integreren.
  • Zorg ervoor dat er voldoende betaalbare sociale huurwoningen zijn.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: