Standpunt: inburgering

Vluchtelingen hebben recht op goede inburgeringscursus.
 • Waar gaat het over?

  Vluchtelingen zijn verplicht om in Nederland binnen drie jaar in te burgeren. Inburgeren wil zeggen dat zij de Nederlandse taal redelijk beheersen en over enige kennis van de Nederlandse samenleving en arbeidsmarkt beschikken. Om aan de inburgeringsplicht te kunnen voldoen, volgen de meeste vluchtelingen een cursus en doen zij na afloop het inburgeringsexamen.

  Sinds 2013 zijn ‘nieuwe’ vluchtelingen zelf verantwoordelijk voor hun inburgering. Tot dan was het de taak van gemeenten om vluchtelingen een inburgeringscursus aan te bieden; zij moeten nu zelf een cursus zoeken. Om dit zelf te regelen is echter ingewikkeld. Dit lukt deze nieuwe vluchtelingen niet zonder hulp, omdat zij nog maar kort in Nederland zijn en de taal nog niet spreken.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  De regering moet zich houden aan internationale verdragen en dus meer rekening houden met de bijzondere achtergrond van vluchtelingen. Zij zou de inburgering van vluchtelingen daarom beter moeten faciliteren en moeten zorgen voor kwalitatief goede en gratis inburgeringscursussen op een redelijke reisafstand. De nadruk ligt te eenzijdig op de ‘eigen verantwoordelijkheid’ van vluchtelingen voor hun inburgering onder dreiging van sancties. Dit belemmert juist de integratie.

 • Wat moet er gebeuren?
  • De inburgering gaat op de schop en in 2022 komt er een nieuwe inburgeringswet. Dit nieuwe beleid moet worden gebaseerd op onderzoek en praktijkkennis over inburgering.
  • In de nieuwe wet moeten vluchtelingen recht hebben op een gratis en passende inburgeringscursus met daarnaast laagdrempelige informatie en begeleiding bij het regelen ervan.
  • Iedereen moet de kans krijgen om het hoogst haalbare individuele taal- en opleidingsniveau te behalen. Zowel vluchtelingen als de samenleving zijn hierbij gebaat.
  • Nieuwe vluchtelingen moeten nu inburgeren en kunnen niet wachten op het nieuwe beleid. De overheid moet daarom zorgen dat zij niet de dupe worden van de huidige mislukte wet.
  • Lees voor meer informatie ook onze visie op inburgering >>

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: