Standpunt: medisch advies

Bied meer ruimte voor medisch steunbewijs.
 • Waar gaat het over?

  Alle asielzoekers kunnen voordat de asielprocedure start vrijwillig gebruikmaken van een medisch onderzoek. Dit onderzoek is bedoeld om eventuele fysieke en psychische beperkingen in kaart te brengen. Hiermee moet de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vervolgens rekening houden bij de gehoren. Met name psychische problemen kunnen een grote invloed hebben op het verloop van de asielprocedure.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  VluchtelingenWerk vindt een goed medisch onderzoek voorafgaand aan de asielprocedure erg belangrijk. Wel vinden we dat er nog wat verbeterd kan worden:

  • Bij het medisch advies moet ook gekeken worden naar zogenaamd medisch steunbewijs. Dit is bewijs van mishandelingen en martelingen ondersteunen.
  • De IND moet het advies goed opvolgen bij het horen en beslissen op de aanvraag.
 • Wat moet er gebeuren?
  • Bied meer ruimte in de procedure voor medisch steunbewijs.
  • Neem medische problemen altijd mee in de procedure, ongeacht het moment waarop ze bekend worden of ontstaan.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: