Standpunt: medische zorg

Verbeter de toegankelijkheid van de medische zorg.
 • Waar gaat het over?

  Alle asielzoekers hebben recht op goede toegang tot de gezondheidszorg. Dat is met name belangrijk omdat asielzoekers en vluchtelingen vaak complexe medische problemen hebben door hun vluchtachtergrond. Hun kennis van het Nederlandse zorgsysteem is nog beperkt en ze spreken de taal vaak nog niet of niet goed genoeg. Daarom is het voor hen moeilijk zelf goede medische zorg te vinden.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  De drempel voor het verkrijgen van medische zorg is soms te hoog. Voor asielzoekers in de centrale opvang geldt dat zij buiten de spreekuren gebruik moeten maken van een telefonische praktijklijn. Dit is door taal- en communicatieproblemen lastig. Ook verloopt doorverwijzing naar psychosociale hulp vaak niet goed.

  Voor vluchtelingen die in de gemeente wonen geldt dat de tolkkosten bij huisartsenbezoek en andere medische zorg niet wordt vergoed ook al beheersen ze de Nederlandse taal nog onvoldoende. Dit leidt er in de praktijk toe dat bijvoorbeeld kinderen worden ingezet om voor hun ouders te tolken.

 • Wat moet er gebeuren?
  • Verbeter de toegankelijkheid van de medische zorg door asielzoekers meer mogelijkheden te geven om zelf duidelijk te maken wat er aan de hand is.
  • Voor vluchtelingen in de gemeenten die de Nederlandse taal nog niet beheersen, moet de tolkkosten bij een beroep op medische zorg vergoed worden

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: