Standpunt: minderjarige vreemdelingen

Bied persoonlijke en intensieve begeleiding.
 • Waar gaat het over?

  Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’s) vormen alleen al door hun jonge leeftijd een extra kwetsbare groep. Het vreemdelingenbeleid houdt weinig rekening met hun kwetsbare positie. Zo doorlopen zij dezelfde procedure als volwassen asielzoekers. Ook worden voor hen dezelfde bewijsmaatstaven geëist als bij volwassenen. Wel worden ze gehoord door speciaal getrainde medewerkers.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  Het belang van het kind moet centraal staan. Amv's moeten op een kindvriendelijke manier gehoord worden en er dient een individuele beoordeling plaats te vinden naar het belang van het kind. Kind specifieke vervolgingsgronden, zoals ronseling en gedwongen uithuwelijking, moeten een plek krijgen in de asielprocedure.

  Terugkeer moet op een veilig en vrijwillige manier plaatsvinden. Maar niet voordat zorgvuldig is gekeken naar de vraag of zij bescherming nodig hebben. Dit is maatwerk en vereist ruimte en tijd voor onderzoek, ook om het vertrouwen van de minderjarige te winnen.

  Terugkeer naar zogenoemde terugkeerhuizen in landen van herkomst mag alleen worden uitgevoerd als er voldoende waarborgen zijn voor de bescherming van de belangen van het kind. Die bescherming moet in overeenstemming zijn met het VN-Kinderrechtenverdrag. VluchtelingenWerk is tegen terugkeer naar terugkeerhuizen in onveilige landen zoals Afghanistan.

 • Wat moet er gebeuren?
  • Stel het belang van het kind voor het begin van de procedure vast.
  • Betrek kindspecifieke vervolgingsgronden in de beoordeling van de asielaanvragen van kinderen.
  • Bied persoonlijke en intensieve begeleiding: zowel als zij in Nederland mogen blijven als bij terugkeer.
  • Terugkeerhuizen moeten beschikken over voldoende waarborgen voor de bescherming van de belangen van het kind, in overeenstemming met het VN-Kinderrechtenverdrag.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: