Standpunt: opvang

Beperk de duur van verblijf in de opvang.
 • Waar gaat het over?

  Asielzoekers komen vaak uit moeilijke, traumatiserende omstandigheden. Het is belangrijk dat de opvang veilig is en voldoende privacy biedt. Asielzoekers moeten op een goede manier de asielprocedure kunnen doorlopen en mogelijkheden hebben om hun kennis en kunde op peil te houden. Dat is belangrijk voor de integratie in Nederland en voor eventuele terugkeer naar het land van herkomst. Door de voortdurende krimp en groei moeten asielzoekers nu vaak verhuizen van het ene centrum naar het andere. Dat is met name voor asielzoekerskinderen heel slecht.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  VluchtelingenWerk pleit ervoor dat asielzoekers snelle toegang krijgen tot Nederlandse les en mogelijkheden om vrijwilligerswerk, werk of andere activiteiten te doen. Dit kan het beste in kleinschalige opvangvoorzieningen in alle gemeenten in Nederland. Asielzoekers die een status krijgen, blijven wonen in dezelfde gemeente zodat zij niet steeds hoeven te verhuizen en in het netwerk kunnen blijven dat gedurende de opvangperiode is opgebouwd.
  Voor kwetsbare groepen in de opvang, zoals alleenstaande vrouwen, kinderen, LHBT-ers en mensen met psychische problemen, is het belangrijk dat maatwerk wordt geboden en zo nodig extra maatregelen worden getroffen zodat zij veilig zijn.

 • Wat moet er gebeuren?
  • Laat na een kortstondige opvangperiode de asielzoekers, van wie de asielprocedure nog loopt en degene die een vergunning hebben gekregen, in kleinschalige opvang in gemeenten wonen.
  • Maak het voor alle gemeenten in Nederland verplicht om kleinschalige opvang voor asielzoekers met voldoende buffercapaciteit te bieden. Zo krijgen asielzoekers al in de gemeente de kans te participeren en met een vergunning in dezelfde gemeente te blijven wonen.
  • Zorg in de opvang voor voldoende veiligheid en privacy. Met name voor kwetsbare groepen.

   

   

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: