Standpunt: opvang van uitgeprocedeerden

Bied terugkeer op maat vanuit een regulier asielzoekerscentrum.
 • Waar gaat het over?

  Asielzoekers van wie het verzoek om bescherming is afgewezen, moeten binnen 28 dagen het land verlaten. Daarna eindigt ook de opvang in een asielzoekerscentrum (azc). Er is nog wel 12 weken opvang mogelijk in een vrijheidsbeperkende locatie. Ook kunnen uitgeprocedeerden gebruikmaken van sobere opvang in 'bed-bad-brood-locaties' in gemeenten.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  VluchtelingenWerk vindt dat mensen na afloop van de vertrektermijn niet uit de opvang van het azc moeten worden gezet. Werken aan terugkeer kan het beste vanuit de locatie waar ook de asielprocedure is doorlopen. Op deze wijze worden ook de vele verhuizingen van asielzoekers beperkt.

  De huidige vertrektermijn van 28 dagen na een afwijzende beschikking is te kort. Er is rust, individuele begeleiding en maatwerk nodig voor de verwerking van een negatieve beslissing en het richten van de blik op de toekomst. Het verplaatsen van mensen naar sobere vertreklocaties kan bovendien averechts werken op de terugkeerbereidheid.

 • Wat moet er gebeuren?
  • Bied asielzoekers die moeten terugkeren op maat gesneden terugkeerbegeleiding aan, vanuit een regulier asielzoekerscentrum.
  • Maak opvang niet afhankelijk van het meewerken aan terugkeer. Iedereen die in Nederland is, heeft recht op basale rechten als bed, bad en brood. Dit is een humane ondergrens. Bovendien kunnen mensen hun blik niet op de toekomst richten vanaf de straat, als ze alleen maar bezig zijn met overleven.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: