Standpunt participatieverklaring

Wij zijn geen voorstander van uitbreiding van de inburgeringsplicht.
  • Waar gaat het over?

    Sinds 1 oktober 2017 is de participatieverklaring(-straject) een verplicht onderdeel van de inburgering. Nieuwkomers, onder wie vluchtelingen, ontvangen van de gemeente een toelichting op minimaal vier Nederlandse kernwaarden: vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. Vervolgens moeten zij de participatieverklaring ondertekenen. Hierin verklaren zij kennis te hebben genomen van deze kernwaarden en deze te respecteren.

  • Wat vindt VluchtelingenWerk?

    VluchtelingenWerk Nederland is geen voorstander van een verdere uitbreiding van de inburgeringsplicht met een participatieverklaringstraject. In plaats van een verplichte ondertekening door alleen nieuwkomers, zou eigenlijk iedereen in ons land de verklaring moeten tekenen.

  • Wat moet er gebeuren?

    Nu het participatieverklaringstraject toch is ingevoerd, wil VluchtelingenWerk proberen het voor vluchtelingen zo nuttig mogelijk te maken. Door met zowel vluchtelingen als Nederlanders in gesprek te gaan over de kernwaarden, merken wij dat het instrument een toegevoegde waarde kan hebben. Het geeft de mogelijkheid om wat langer stil te staan bij de genoemde thema’s. Zo kunnen vluchtelingen basaal kennismaken met hoe er in de Nederlandse samenleving over bepaalde onderwerpen wordt gedacht. Op deze manier kan het hopelijk toch nog iets zinvols toevoegen aan de integratie van vluchtelingen.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: