Standpunt: publiciteit in individuele zaken

Wees er voorzichtig mee.
 • Waar gaat het over?

  VluchtelingenWerk krijgt wekelijks verzoeken van organisaties of bezorgde burgers om publieksacties of petities te steunen voor asielzoekers die (bijna) uitgeprocedeerd zijn. Klasgenoten of buren komen in actie omdat ze het onbegrijpelijk vinden dat deze persoon of dit gezin dreigt te worden uitgezet. Via de media hopen ze alsnog op een goede afloop. Ze vragen of VluchtelingenWerk hen daarbij wil helpen. Maar ook media vragen nu bijvoorbeeld om een 'Lili en Howick' in hun regio.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  Voorbeelden om ingewikkelde onderwerpen als het asielbeleid en de gevolgen van bepaalde maatregelen uit te leggen, zijn altijd nodig. Die zet VluchtelingenWerk al jaren in, maar ook politici en media maken daar gebruik van. Het is vaak de enige manier om een juridisch en beleidsmatig thema zoals het asielbeleid dichter bij het publiek te brengen, om vluchtelingen een gezicht te geven.

  Maar VluchtelingenWerk is altijd zeer terughoudend in het organiseren van publiciteitsoffensieven rond zaken van één bepaald persoon of gezin. Dat heeft er met name mee te maken omdat wij in eerste instantie aan collectieve belangenbehartiging doen. Daarnaast leert onze ervaring ook dat dit vaak niet goed uitpakt voor een zaak. Door het in de media te brengen, zet je de bewindspersoon publiekelijk voor het blok en is er vaak veel minder ruimte om af te wijken van staand beleid.

  Voormalig minister voor Immigratie en Asiel, minister Leers, heeft destijds ook aangegeven zo min mogelijk gebruik te gaan maken van die afwijkingsbevoegdheid. Elke bewindspersoon gaat hier weer anders mee om. Uit ervaring weten we dat de weg van de stille diplomatie vaak meer oplevert.

 • Wat moet er gebeuren?
  • Voorbeelden ter illustratie van ingewikkelde onderwerpen rond asielzoekers en vluchtelingen zijn nodig.
  • Overweeg alleen publiciteit te zoeken rondom één zaak als alle andere mogelijkheden uitgeput zijn.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: