Standpunt: vreemdelingenbewaring

Vreemdelingen horen niet in de gevangenis.
 • Waar gaat het over?

  Asielzoekers kunnen als hun procedure is afgelopen in vreemdelingenbewaring worden gezet. Doel is dan hen te kunnen uitzetten naar hun land van herkomst.

 • Wat vindt VluchtelingenWerk?

  Vreemdelingenbewaring is zeer ingrijpend en moet altijd een uiterst middel zijn. De overheid moet bij voorkeur minder ingrijpende maatregelen toepassen, zoals een meldplicht en plaatsing in een vrijheidsbeperkende locatie. Kwetsbare mensen, zoals zwangere vrouwen, zieke of oude mensen en kinderen horen niet in detentie.

 • Wat moet er gebeuren?
  • Maak zoveel mogelijk gebruik van alternatieven voor detentie, zoals het opleggen van een meldplicht.
  • Laat detentie niet langer duren dan strikt noodzakelijk. Hef detentie onmiddellijk op als er geen zicht (meer) is op uitzetting.
  • Plaats kwetsbare mensen, zoals ouderen, zieken en kinderen, niet in detentie.

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: