Onze Commissie Strategisch Procederen strijdt voor vluchtelingen bij de Nederlandse en Europese rechter

Succes Strategisch Procederen: het belang van het kind voorop

Moet een minderjarig kind herenigd worden met een gezinslid in een ander EU-land? Zelfs als zij daar helemaal geen band mee heeft? We leggen een zaak met succes voor aan de hoogste nationale rechter in asielzaken, de Raad van State. Hoe heeft de Commissie Strategisch Procederen dit aangepakt?

>> Terug naar de algemene pagina over Strategisch Procederen

Asielverzoek niet in behandeling

We leggen de rechter een zaak voor van een minderjarige asielzoeker uit Eritrea. De Nederlandse overheid wil haar asielverzoek niet in behandeling nemen omdat haar oudere broer in Zweden woont. Zweden zou daarom verantwoordelijk zijn voor de behandeling van haar asielverzoek.

Geen band met broer

Voogdij-instelling Nidos meent dat het niet in het belang van deze minderjarige asielzoeker is om naar Zweden te gaan. Nidos geeft zelfs aan dat dit hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot een verslechtering van haar ontwikkeling. Het meisje verklaart zelf dat zij niet met haar broer in Zweden wil worden herenigd, omdat zij geen band met hem heeft. Zij heeft hem sinds haar vijfde niet meer gezien en ze zijn apart van elkaar opgegroeid.

Nicht in Nederland

Haar broer stelt bovendien een schriftelijke verklaring op waarin staat dat hij niet in staat is om voor haar te zorgen, omdat hij een eigen gezin heeft, nog studeert en leeft van geleend geld. De minderjarige asielzoeker geeft daarnaast aan dat zij graag in Nederland blijft omdat zij hier samenwoont met haar nicht. Ze beschouwt haar nicht als haar zus. De twee hebben dezelfde leeftijd en zijn in hetzelfde dorp in Eritrea opgegroeid.

Uitleg van Kinderrechtenverdrag

De Nederlandse overheid houdt echter vast aan het standpunt dat hereniging met haar broer in haar belang zou zijn. Als de minderjarige asielzoeker het daarmee niet mee eens is, moet ze met overtuigend bewijs komen. De Commissie Strategisch Procederen schrijft een deskundigenrapport over deze zaak. Hierin beschrijven we hoe het Europees Recht en het Kinderrechtenverdrag moeten worden uitgelegd.

Belang van het kind voorop stellen

In dit deskundigenrapport leggen wij uit dat de Nederlandse overheid verplicht is om het belang van het kind bij alle beslissingen voorop te stellen, ook in het geval van asielzoekers. Dit betekent dat de Nederlandse overheid de taak heeft om zelf goed te onderzoeken en motiveren wat in het belang is van een kind, voordat zij een besluit neemt om het kind naar een andere EU-land te sturen waar een gezinslid verblijft.

Belangrijk resultaat voor minderjarige asielzoekers

De belangrijkste conclusie is dat de overheid de verantwoordelijkheid niet bij de minderjarige asielzoeker zelf kan leggen, of bij een andere EU-lidstaat. De Commissie weet de Raad van State te overtuigen met dit deskundigenrapport. Een belangrijk resultaat voor minderjarige asielzoekers!

Steun onze aanpak

Help ons om op te komen voor vluchtelingen. Steun het Programma Strategisch Procederen met jouw bijdrage.

Ja, ik doe een gift >>

Meer over Strategisch Procederen

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Volg ons via: