Aangepaste dienstverlening: VluchtelingenWerk blijft bereikbaar in ‘corona-crisis’

Vluchtelingen kunnen tijdens de Corona-crisis op ons blijven rekenen. Ook in deze onrustige periode blijft VluchtelingenWerk vragen van vluchtelingen beantwoorden. Om gezondheidsrisico’s te vermijden, is onze dienstverlening wel aangepast.

Let op! Dit betekent dat:

  • We zijn bereikbaar per telefoon (eventueel met tolk), e-mail of WhatsApp.
  • We proberen de vraag via de telefoon, e-mail of whatsapp te beantwoorden
  • Er wordt gekeken of het om een urgente vraag gaat
  • Indien het gaat om een urgente zaak die niet op afstand kan worden afgehandeld, dan wordt er een afspraak gemaakt

Op deze manier blijft het directe contact tot een minimum beperkt en zijn er geen volle wachtruimten.

maandag 16 maart 2020