Begeleiding uitgeprocedeerden

Asielzoekers die in Nederland na een zorgvuldige asielprocedure niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning, moeten hun toekomstopties opnieuw wegen. Met het project Met Opgeheven Hoofd begeleiden we uitgeprocedeerde asielzoekers in deze overweging. Wanneer terugkeer naar het land van herkomst mogelijk is, bieden we ondersteuning bij een zelfstandige, duurzame terugkeer.

Waarom is begeleiding aan uitgeprocedeerde zo belangrijk?

Uitgeprocedeerde asielzoekers komen terecht in een schemergebied. Het leven in Nederland is moeilijk als je geen papieren hebt en terugkeren naar het land van herkomst is niet altijd mogelijk. Als het wél kan, is het een ingrijpende stap. Veel mensen kampen met schaamte of angst en hebben helemaal niets meer om naar terug te gaan. Het leven van uitgeprocedeerden staat vaak jaren op de pauzestand. Met vaak psychische klachten, armoede en enorme zorgen tot gevolg. Onze vrijwilligers proberen hen weer zicht te bieden op de toekomst.

Hoe ziet de begeleiding eruit? 

 De begeleiding bestaat uit twee fases. In de eerste fase bespreken we samen met de cliënt zijn of haar toekomstmogelijkheden: de consequenties van illegaliteit, een eventuele (nieuwe) asielprocedure en de mogelijkheden voor ondersteuning bij terugkeer naar het land van herkomst. Cliënten die besluiten om terug te gaan, komen terecht in de tweede fase. Met hen stellen we een plan van aanpak op. De teruggekeerde cliënt krijgt daarnaast ondersteuning van een lokale partnerorganisatie in het land van herkomst bij het uitvoeren van het plan van aanpak, zodat hij of zij er niet helemaal alleen voorstaat. 

VluchtelingenWerk gaat uit van de volgende principes in haar visie op terugkeer van asielzoekers:

  • Terugkeer moet zelfstandig zijn;
  • Terugkeer moet met perspectief zijn;
  • Terugkeer moet veilig zijn;
  • Terugkeer moet waardig zijn;
  • Terugkeer moet gemonitord worden.

Nationale en internationale samenwerking

Voor de begeleiding rondom terugkeer werken we nauw samen met partners in Nederland die zich bezighouden met terugkeer en re-integratie. Daarnaast hebben wij persoonlijke contacten met partnerorganisatie in 45 landen. Deze partners zijn niet verbonden aan overheden. VluchtelingenWerk en deze partners zijn lid van het ERSO netwerk, het Europese netwerk voor NGO’s dat zich bezighoudt met terugkeer en re-integratie. Kijk voor meer info op de website van ERSO

Steunpunten

VluchtelingenWerk biedt terugkeerbegeleiding aan op onze locaties in het hele land. Cliënten uit de hele regio kunnen zich bij een van deze steunpunten melden.

Contact

Meer weten over onze begeleiding aan uitgeprocedeerden? Neem contact op:

Paul Dallinga
Consulent Landen van Herkomst

pdallinga@vluchtelingenwerk.nl
06-53699893 (dinsdag t/m vrijdag)

David keert na achttien jaar terug naar Ghana, vrijwilliger Akke staat hem bij

26-11-2019

Van zijn dromen berooid overleefde David het harde, illegale bestaan in Nederland. Met de hulp van vrijwilliger Akke doorbrak hij zijn impasse en keert na achttien jaar terug naar Ghana.

Lees de nieuwsbrief!

Lees meer over ons project, voorgaande projecten, cliënten, vrijwilligers, werkwijze en (inter)nationale samenwerkingspartners in onze nieuwsbrief