Bekend maakt bemind: een vluchteling op bezoek

Iedereen heeft wel een mening over vluchtelingen. Soms is deze mening gebaseerd op feiten, maar vaak ook op misverstanden en vooroordelen. Ontmoeting en dialoog is dé manier om vooroordelen weg te nemen. Het voorlichtings- en ontmoetingsproject Bekend maakt Bemind faciliteert deze cruciale ontmoetingen op kleine schaal met scholieren, burgers, media en politiek. 

Wat is het project Bekend maakt Bemind?

Project Bekend maakt Bemind geeft ‘de vluchteling’ een gezicht. Onze speciaal daarvoor getrainde vrijwilligers komen in koppels, waarvan één iemand met een vluchteling-achtergrond, op bezoek. Tijdens deze laagdrempelige bijeenkomsten delen zij feitelijke informatie over vluchtelingen, maar centraal staat het persoonlijke verhaal van de vluchteling. Waarom moest hij of zij vluchten? Hoe zag het leven er uit voor de vlucht? Hoe is het om in Nederland een nieuw leven op te bouwen? De bijeenkomsten zijn interactief. Er is veel ruimte voor vragen en gesprek. Daarnaast bieden we allerlei ondersteunende materialen, zoals lespakketten, interessante documentaires, exposities en voorstellingen. Deze kunnen gebruikt worden ter voorbereiding, verdieping of discussie. Zie het overzicht in onderstaande "toolkits". 

Voor wie is het project?

Met Bekend maakt Bemind houden we bijeenkomsten met kleine groepen, zodat er veel ruimte is voor interactie. We komen graag langs op locatie, bijvoorbeeld in de klas, op de vereniging of op de werkvloer. Bijeenkomsten worden gehouden voor zowel volwassenen als kinderen vanaf de middelbare schoolleeftijd.

Contact

Vluchtelingen ontmoeten?
Wij denken graag mee over hoe we de ontmoeting kunnen laten aansluiten op de lokale situatie of behoefte. Stuur een mail naar bekendmaaktbemind-westmidden@vluchtelingenwerk.nl