Feestelijke uitreiking participatieverklaring in Bunschoten

De afgelopen weken hebben twintig nieuwkomers in totaal drie participatietrainingen gevolgd in de raadzaal van het gemeentehuis in Bunschoten. Maandag 1 juli vond de laatste training plaats, waarbij de participatieverklaringen werden ondertekend door de deelnemers zelf en uitgereikt door wethouder Alice Kok. Bij dit feestelijke moment werd ook aan iedere inburgeraar een bloemetje uitgereikt.

Sinds oktober 2017 is de participatieverklaring een verplicht onderdeel van de inburgering. Het traject rond de participatieverklaring moet binnen een jaar na vestiging in de gemeente doorlopen worden. Met het uiteindelijk ondertekenen van de participatieverklaring verklaren de inburgeraars kennis te hebben genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving, deze te respecteren en dat zij actief een bijdrage willen leveren aan de samenleving. In veel gemeenten krijgt de uitreiking een feestelijk tintje.

 

VluchteligenWerk biedt een participatieverklaringstraject om vluchtelingen te informeren over de verklaring. Hierdoor worden vluchtelingen goed voorbereid en krijgt de participatieverklaring meer waarde. Lees meer over ons traject.

donderdag 11 juli 2019