Inburgering: altijd een traject op maat

Inburgeraars kunnen bij VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland terecht voor taallessen en de voorbereiding op het inburgerings(inclusief alfabetisering)- en staatsexamen NT2. Om iedereen optimaal voor te bereiden op het examen, bieden we altijd een traject op maat.

Read this information in English, Arabic or Tigrinya in our brochure, or read more on our refugee-website.

Aanpak en aanbod 

Onze ambitie is door maatwerk, extra individuele begeleiding en een inspanningsverplichting van de kandidaten al onze inburgeraars in één keer te laten slagen voor hun examen. Inburgeraars kunnen bij ons terecht voor alfabetisering, inburgeringsexamen en staatsexamen I. ​

Waarom inburgeren bij VluchtelingenWerk?

  • Met een intaketoets bepalen we je leerbaarheid en je leertempo, zo heb je altijd les op het juiste niveau.
  • Bij verhuizing heb je de mogelijkheid om het traject, zonder onderbrekingen, in een andere regio te vervolgen. 
  • In de klas word je begeleid door een NT2-gecertificeerde docent én een klassenassistent.
  • Samen met een persoonlijke begeleider houd je de deadlines en planning in de gaten. 
  • Naast de lessen in de klas, oefen je thuis en in de praktijk met een vrijwillige taalcoach.
  • Je krijgt minimaal 8 uur per week klassikaal les en doet daarnaast mee aan groeps- en individuele activiteiten.
  • Er zijn geen lange onderbrekingen tijdens de zomervakantie.
  • VluchtelingenWerk heeft jarenlange ervaring met de doelgroep.

Prijzen inburgering

De kosten van een inburgeringstraject zijn afhankelijk van het aantal benodigde modules. Het aantal modules dat nodig is, wordt in overleg bepaald tijdens een uitvoerige intake waar niveau en leerbaarheid van de kandidaat worden getoetst.

Locaties voor inburgering

Vluchtelingen, maar ook andere nieuwkomers kunnen terecht bij onze inburgeringstrajecten. Onze locaties zijn verspreid over de hele regio (Flevoland, Utrecht, Noord-Holland). Vind een locatie bij jou in de buurt. 

Contact en locaties

Meer weten over inburgeren bij VluchtelingenWerk? Neem contact op:

T: 075 6173 297
E: inburgering-westmidden@
vluchtelingenwerk.nl

Inburgeringslocaties 
Inburgeren kan in onze hele regio. Kijk of er een locatie is bij jou in de buurt

 

Themadossier nieuwe Wet inburgering: wat verandert er voor gemeenten?

 

 

 

 

In 2022 gaat de nieuwe Wet inburgering van kracht. Met de komst van deze inburgeringswet krijgen gemeenten meer regie bij inburgering. Wat gaat er precies voor gemeenten veranderen? Lees meer over de belangrijkste thema's.

Kahzal over inburgeren bij VluchtelingenWerk:

'Het leek me best eng om een nieuwe taal te leren, maar dat bleek niet nodig. Tijdens de lessen kreeg ik hulp van de docent en een klassenassistent. Ook de les was er vaak tijd om even na te praten over de taal, cultuur of lastige brieven van DUO. Eerst voelde ik me alleen in Nederland, maar door de inburgeringscursus kwam ik weer in contact met mensen. Ook gingen we met de klas naar het museum en de Zaanse Schans. Het was fijn even op stap te gaan. Mijn inburgeringsexamen heb ik in één keer gehaald, nu volg ik lessen voor het staatsexamen!'

Keurmerk Blik op Werk

Ons inburgeringstraject beschikt over het keurmerk van de onafhankelijke kwaliteitsorganisatie Blik op Werk.