Jaarverslag 2020

Met 2.650 getrainde vrijwilligers en 211 medewerkers komen we ook in 2020 weer op voor de belangen van asielzoekers en vluchtelingen in de provincies Flevoland, Noord-Holland en Utrecht en bieden wij begeleiding vanaf de asielprocedure tot en met het bouwen aan een zelfstandige toekomst in Nederland. In dit jaarverslag is er aandacht voor de voorbereidingen voor de Veranderopgave Inburgering (VOI) en staan we natuurlijk stil bij de invloed van de corona pandemie op ons werk.

Ondanks de coronamaatregelen kunnen we ook dit jaar weer veel bereiken.
In 2020:

 • Doen 230 vluchtelingen mee aan een arbeidsparticipatie training zoals VIP, Coaching on the job, VluchtelingenWerk voor Iedereen en de pilot Rising You
 • Zijn er 417 deelnemers aan het arbeidsparticipatie project Aan de Slag, een samenwerking met Agros en Pasmatch (daarvan stroomt 27% vanuit een uitkering door naar betaald werk of opleiding)
 • Zijn er 138 nieuwe cursisten en 491 deelnemers aan een inburgeringscursus, met een tevredenheidscijfer van een 8,3 en een slagingspercentage van 81,75%
 • Nemen 687 vluchtelingkinderen in 8 azc’s deel aan (online) Time4You activiteiten
 • Geven we 23 basiscursussen aan 189 deelnemers (vrijwilligers, medewerkers en stagiairs)
 • Doen 127 leerlingen van 6 groepen op 3 locaties mee met Samenspel
 • Krijgen 2.467 cliënten juridische begeleiding
 • Begeleiden we 1.605 cliënten met gezinshereniging
 • Geven we 585 statushouders en 560 overige inburgeraars participatietrainingen
 • Spreken 122 cliënten een counsellor van Met Opgeheven Hoofd
 • Keren 6 cliënten terug naar land van herkomst en verwijzen wij 7 door naar andere organisaties voor terugkeer
 • Nemen 29 jongeren deel aan de (pilot)training MindPower
 • Volgen 182 deelnemers een van de 18 trainingen MindFit
 • Vinden 77 voorlichtingen op scholen, bedrijven, verenigingen, sportclubs en kerken plaats via Bekend maakt Bemind
 • Zijn er 11.959 actieve dossiers in de centrale opvang
 • Zijn we actief in 64 gemeenten


Download het jaarverslag 2020 >>

Download het financieel jaarverslag 2020 >>

dinsdag 6 april 2021