Nederlandse leert vluchtelinge fietsen

Welkom bij VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland is één van de vijf regionale stichtingen van VluchtelingenWerk Nederland. In onze regio zetten wij ons met 270 betaalde krachten en ruim 3500 vrijwilligers in voor vluchtelingen en asielzoekers; mensen die zijn gevlucht voor geweld, vervolging en onderdrukking.

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland biedt asielzoekers ondersteuning bij toelating, begeleiden vluchtelingen bij het opbouwen van een bestaan in ons land en helpen uitgeprocedeerde asielzoekers bij duurzame vrijwillige terugkeer. Daarnaast werken wij aan draagvlak voor vluchtelingen in de samenleving. Wij doen ons werk lokaal vanuit tientallen kantoren.

Bij VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland leiden we onze vrijwilligers goed op. Daarnaast wordt elke vrijwilliger begeleid door een deskundige beroepskracht. Ook kunnen onze mensen gebruik maken van de expertise van het Landelijk Bureau van VluchtelingenWerk. Op deze manier zorgen we er aantoonbaar voor dat vluchtelingen op een zo goed mogelijke manier integreren in de Nederlandse samenleving. Daarbij houden we rekening met de specifieke omstandigheden en achtergronden van vluchtelingen. Met deze brugfunctie geven wij handen en voeten aan de participatiesamenleving en aan burgerkracht!
 

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland is op 1 juli 2017 ontstaan door een fusie van de twee stichtingen:

VluchtelingenWerk Noordwest-Nederland
VluchtelingenWerk Midden-Nederland

 

Raad van Toezicht

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland heeft een Raad van Toezicht. Deze raad bestaat uit de volgende leden:

Hans Romeijn - voorzitter
Liduine Bremer
Sophieke Kappers  
Simon Dijkstra
Berendineke Steenbergen
Maurice Stroop
Willie Swildens
Jos Berkers

    

Klachten?

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland wil al haar cliënten, relaties en medewerkers (betaald, onbetaald, stagiaires) zorgvuldig behandelen. Toch blijft ons werk het werk van mensen. Er kunnen dan ook fouten worden gemaakt. Om deze fouten zo goed mogelijk te herstellen, heeft VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland een klachtenregeling.

Download hier de brochure over hoe en waar u een klacht kunt indienen.
Download hier het Klachtenreglement.
   

Deel dit met anderen

Kom in actie voor vluchtelingen op Koningsdag 2018