Nederlandse leert vluchtelinge fietsen

Welkom bij VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland

VluchtelingenWerk West en Midden-Nederland is één van de vijf regionale stichtingen van VluchtelingenWerk Nederland. In onze regio zetten wij ons met 250 betaalde krachten en ruim 3000 vrijwilligers in voor vluchtelingen en asielzoekers; mensen die zijn gevlucht voor geweld, vervolging en onderdrukking.

Wij steunen vluchtelingen bij het opbouwen van een menswaardig en volwaardig bestaan in veiligheid, vrijheid en verantwoordelijkheid.

Dat is wat zij willen: zelfstandig leven in veiligheid.

Dat is wat wij willen: dat zij meedoen in onze samenleving.

Onze begeleiding geeft vluchtelingen de gelegenheid een eigen plek te vinden in onze ingewikkelde maatschappij. Vanaf de asielaanvraag op Schiphol totdat iemand volwaardig kan deelnemen aan onze samenleving.

Zij rekenen op ons. En wij op jou.

Wij zijn op zoek naar jou

Wij zoeken donateurs en vrijwilligers die samen met ons vluchtelingen op wat voor manier dan ook willen steunen.

Wij zoeken daarnaast

  • gemeenten in de regio Noordwestholland die ons willen inschakelen voor maatschappelijke begeleiding,
  • bedrijven die stage- en werkplekken beschikbaar stellen aan vluchtelingen,
  • en onderwijsinstellingen die vluchtelingen willen uitnodigen in de klas.

Deel dit met anderen