Project aan de Slag: tien procent meer vluchtelingen richting een betaalde baan

Een weg vinden op de Nederlandse arbeidsmarkt is moeilijk voor vluchtelingen. Landelijk gezien vindt 11 procent binnen drie jaar een betaalde baan. Met het project Aan de Slag streven VluchtelingenWerk en arbeidsbemiddelaars Pasmatch en Agros ernaar om dat percentage te verhogen. Sleutelwoorden zijn samenwerken, investeren en begeleiding op maat.

Alle kwaliteiten in beeld

Alle vluchtelingen die in de gemeenten Zandvoort of Haarlem komen wonen kunnen meedoen project Aan de Slag. Zij krijgen een uitgebreid intakegesprek met een professionele jobcoach waarin diploma’s, werkervaringen en wensen in kaart worden gebracht. Op basis van dat gesprek wordt bepaald wat vluchtelingen nodig hebben om zich voor te bereiden op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Programma op maat

Die voorbereiding bestaat uit drie onderdelen: de inburgering monitoren, taalvaardigheid verbeteren en een sociaal netwerk opbouwen of verbreden. Indien mogelijk plaatsen we direct op betaald werk.  Daarnaast wordt gekeken of extra begeleiding nodig is en of bepaalde zorgen kunnen worden weggenomen. Zo kunnen cliënten, indien nodig, bijvoorbeeld assertiviteits- of empowermenttrainingen volgen, hun buitenlandse diploma’s laten waarderen of krijgen zij hulp met het regelen van kinderopvang.

Persoonlijk doel

Het vinden van een bepaalde baan is niet bij elke vluchteling het startdoel. Soms zijn er tussenstappen nodig zoals een stageplek, een werkervaringsplek of een opleiding. Deelnemers worden 18 maanden begeleid, ook als zij in de tussentijd al een plek hebben gevonden. Ook dan kunnen zij bij hun jobcoaches terecht met werkgerelateerde vragen of problemen waar zij tegen aanlopen.

Bundelen op kwaliteiten

Wanneer blijkt dat een grotere groep cliënten dezelfde wensen of behoeften heeft, wordt speciaal voor die groep een passend programma ontwikkeld. Zo wordt er voor 11 cliënten met kapperservaring een kappersopleiding georganiseerd, is er een vrouwengroep met de focus op taalbevordering en participatie en een speciale training voor vluchtelingen die hun VCA-certificaat willen halen om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Door statushouders op ervaring te “bundelen” kan Aan de Slag snel inspelen op de behoeften en mogelijkheden van vluchtelingen.

Mooie vooruitzichten

Project Aan de Slag startte in maart 2018 en loopt tot eind 2019. Mogelijk wordt het project daarna met nog een jaar verlengd. Nu al is het streven om 20 procent vluchtelingen aan betaald werk te krijgen binnen drie jaar (in plaats van het landelijke 11 procent) behaald.

Samenwerking

Project Aan de Slag is een cocreatie van VluchtelingenWerk en de arbeidsbemiddelaars Pasmatch en Agros. VluchtelingenWerk is penvoerder van het project, dat wordt gefinancierd door de gemeenten Haarlem en Zandvoort. Aan de start van het project werden drie mensen met een vluchtelingenachtergrond opgeleid tot gecertificeerd jobcoaches. Bashir werkt nu bij re-integratiebureau Pasmatch, Shaza uit Syrië vond een baan bij VluchtelingenWerk in Haarlem en Mohamed uit Eritrea werkt nu bij Agros.

Jobcoach Bashir over zijn werk bij Aan de Slag

Bashir van re-integratiebureau Pasmatch werkt als jobcoach voor het project Aan de Slag.