Project: Coaching on the Job in Amsterdam

Goede begeleiding en coaching van essensieel belang voor duurzame inzet van vluchtelingen op een nieuwe werkplek.

Met het project Coaching on the Job worden statushouders begeleid op hun nieuwe werkplek of bij hun BBL traject (beroepsbegeleidende leerweg, een combinatie van leren en werken). Zij worden gecoacht door een jobcoach van VluchtelingenWerk en soms ook additioneel door een taalondersteuner.

Belangrijke brugfunctie

De jobcoach vervult een belangrijke brugfunctie tussen de statushouder en de werkgever. Vragen die opduiken op de werkvloer, cultuurverschillen en de voortgang kunnen dan goed in kaart worden gebracht en gemonitord. Denk daarbij aan thema’s, zoals het omgaan met tijd, taal op de werkvloer, gezagsverhouding en assertiviteit, heldere communicatie en het managen van verwachtingen over en weer.

Duurzame plaatsing

De persoonlijke aandacht van de jobcoach (vertrouwensband) en het ondersteunen in (vak)taal zijn belangrijke ingrediënten voor het slagen van een plaatsing. Oog hebben voor de werkcultuur en omgang met collega's. Gedurende 6 maanden wordt de statushouder intensief begeleid door middel van coachingsgesprekken. In tijden van corona ook via videobellen. De jobcoach geeft regelmatig terugkoppeling aan de jobhunter/klantmanager van de gemeente. Daarmee worden ontwikkelpunten voor iedereen inzichtelijk gemaakt en de kansen op een duurzame plaatsing plus de ondersteuning van de werkgever vergroot.

In de tweede helft van 2019 is VluchtelingenWerk in opdracht van de gemeente Amsterdam gestart met de pilot Coaching on the job. Deze pilot is inmiddels verlengd tot september 2021.

 

Contact

Meer weten over ons project Coaching on the job?

Neem contact op!

Wanda Steiger
Projectleider - Coaching on the Job
M 06 12584671
wsteiger@vluchtelingenwerk.nl